Przychodnie i apteki - bezpieczeństwo przechowywania szczepionek zapewnia Efento Inspector

Bezpieczeństwo i komfort podawania preparatów dotyczy zarówno personelu jak i pacjentów – pewność że szczepionki są przechowywane w zalecanych warunkach
Zapobieganie ewentualnej utylizacji szczepionek – redukcja strat w tym finansowych
Stały monitoring temperatury 24h ” z domu”,
Powiadomienia o przekroczeniach temp,utracie zasilania,
Możliwość sprawdzenia temp. nawet jeśli nie działała aplikacja
Bardzo dobre wsparcie techniczne
Polecam rozwiązanie Efento.

Poradnia Lekarzy Rodzinnych Borek Fałęcki

Klient

Odbiorcami systemu Efento Inspector są głównie przychodnie, w których znajdują się zwykle 1-2 lodówki ze szczepionkami. Aktualnie z takiego rozwiązania korzystają przychodnie sieci Luxmed, Enel-med, Medicover, Flack oraz ponad 1500 innych tego typu placówek jak również aptek i gabinetów lekarskich.

Problem

Początkiem lutego br. głośno było na temat przypadków podawania noworodkom szczepionek, które powinny zostać zutylizowane ponieważ przechowywane były w niewłaściwej temperaturze w wyniku czasowego braku prądu spowodowanego huraganem. Przerwanie ciągu chłodniczego sprawia, że szczepionka szybciej traci stabilność i skuteczność działania. W ostatnim czasie inspektorzy farmaceutyczni postanowili więc skontrolować sprzęt chłodniczy w aptekach i przychodniach.

Dzięki odpowiednim systemom monitorującym producent jest w stanie udowodnić, że jego szczepionki opuściły magazyny w dobrym stanie, a firma dystrybucyjna, że transport odbywał się w odpowiednich warunkach. Dlatego dla przychodni również istotne jest udokumentowanie zachowania ciągu zimnego łańcucha.

Przepisy wymagają, żeby szczepionki przechowywane w lodówkach podlegały monitorowaniu temperatury również w soboty i niedziele. System powinien alarmować o odstępstwach od ustalonych warunków przechowywania. Ponadto wymagana jest także archiwizacja danych pomiarowych.

Rozwiązanie

Przychodnie do monitorowania temperatury w lodówkach, w których przechowywane są szczepionki używają systemu Efento Inspector. Składa się on ze stacji bazowej oraz bezprzewodowego czujnika temperatury umieszczanego w lodówce. Zgodnie z Wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia, czujniki posiadają certyfikaty kalibracji wydane przez akredytowane laboratorium PCA.
System alarmuje za pomocą SMS o przekroczeniach ustalonych progów temperatury oraz o braku zasilania.

Efekt

Szczepionki przechowywane są bezpiecznie w kontrolowanych warunkach. System powiadamia, gdy temperatura zostanie przekroczona, a także wysyła alarmy w przypadku braku zasilania.

Dane pomiarowe są zapisywane w pamięci rejestratora temperatury oraz w pamięci stacji bazowej. Raporty z pomiarami mogą być wysyłane automatycznie na wskazany adres e-mail. Instalacja jest bardzo prosta, można ją wykonać samodzielnie, nie wymaga specjalistycznej wiedzy.

Bezpieczeństwo szczepionek jest monitorowane przez 24h/dobę.
Oszczędność czasu związana z automatycznym gromadzeniem danych i generowaniem raportów
System jest zgodny z wymaganiami Sanepidu

EFENTO INSPECTOR

KOMPLETNE ROZWIĄZANIE DO MONITOROWANIA TEMEPRATURY W LODÓWKACH ZE SZCZEPIONKAMI
ZGODNE Z WYMAGANIAMI SANEPIDU