Co wchodzi w skład zestawu?

STACJA BAZOWA

Rolę stacji bazowej pełni telefon z systemem Android 4.4 i Bluetooth 4.0 oraz zainstalowaną aplikacją Efento Inspector. Stacja bazowa może obsługiwać kilka rejestratorów w jednym pomieszczeniu.

REJESTRATOR TEMPERATURY

Rejestratory mierzą temperaturę i bezprzewodowo przesyłają dane do stacji bazowej. Wyposażone są w baterię, która zapewnia ich bezobsługową pracę przez co najmniej 2 lata.

CERTYFIKAT WZORCOWANIA

Certyfikat wzorcowania rejestratora wydany przez zewnętrzne laboratorium akredytowane, dla temperatury 5 stopni (środek przedziału, w którym powinny przechowywane być szczepionki).

Najważniejsze cechy

Rejestracja pomiarów

Każdy z sensorów przesyła temperaturę do stacji bazowej, w której są one zapisywane i przechowywane. W stacji bazowej zapisane mogą być pomiary z dowolnego okresu czasu, a Ty możesz je odtworzyć w każdej chwili.

Zdalny odczyt pomiarów

Temperaturę możesz sprawdzić również zdalnie w dowolnej chwili. Po wysłaniu SMS do stacji bazowej otrzymasz zwrotnego SMS z bieżącymi pomiarami temperatury wszystkich sensorów.

Powiadomienia sms i e-mail

System umożliwia skonfigurowanie dolnego i górnego progu temperatury, przekroczenie których spowoduje wysłanie SMS alarmowego na wpisane numery telefonów lub e-maila alarmowego na wskazane adresy. Powiadomienia SMS / e-mail mogą być wysyłane do dowolnej liczby odbiorców.

Utrata zasilania, utrata łączności z sensorem

Aplikacja wyśle powiadomienie również jeżeli stacja bazowa (smartfon) utraci zasilanie i przełączy się na zasilanie bateryjne oraz jeżeli któryś z Twoich sensorów przestanie wysyłać dane do stacji bazowej. Powiadomienie otrzymasz ponownie, kiedy wszystko wróci do normy. Dzięki temu system powiadomi Cię również o awarii zasilania w budynku.

Elastyczna konfiguracja powiadomień

Rodzaje powiadomień wysyłanych do odbiorców możesz konfigurować w dowolny sposób. Przykładowo, osoba A dostaje powiadomienia tylko w przypadku przekroczenia progów temperatury, a osoba B w przypadku utraty zasilania lub utraty łączności z sensorem.

Raporty PDF I CSV

W każdej chwili możesz wygenerować raport z danymi pomiarowymi. Aplikacja umożliwia eksport danych z dowolnego okresu czasu, w formacie PDF (sformatowany raport, gotowy do druku) lub CSV (dane w formie tabelarycznej, możliwość przetwarzania w programach typu MS Excel, OpenOffice Calc).

Raporty automatyczne

Po co generować raporty ręcznie? Pozwól aplikacji zrobić to za Ciebie. Wpisz swój adres email i wybierz jak często chcesz otrzymywać raport (raz dziennie, raz w tygodniu, raz w miesiącu), a aplikacja zajmie się resztą – wszystkie pomiary temperatury będziesz dostawał mailowo, w wybranym formacie i z wybraną przez Ciebie częstością.

Wykresy

Aplikacja stacji bazowej umożliwia wizualizację danych w postaci wykresów z dowolnego okresu czasu. Na wykresach oznaczone są dolne i górne progi alarmowe, dzięki czemu szybko można sprawdzić, czy temperatura nie przekroczyła ustalonych wartości.

Alarm dźwiękowy

W przypadku przekroczenia ustalonego progu temperatury aplikacja uruchomi alarm dźwiękowy. Ekran smarftona podświetli się, a z głośnika usłyszysz wyraźny sygnał dźwiękowy. Alarm będzie aktywny aż do momentu jego wyłączenia przez użytkownika. Dodatkowo, aplikacja pozwala na ustawienie przypomnienia – jeżeli temperatura nie wróciła do bezpiecznego zakresu, po ustalonym czasie (15 min, 30 min, 60 min) alarm uruchomi się ponownie.

Łatwa konfiguracja

Całą konfigurację systemu monitorowania temperatury wykonuje się z poziomu stacji bazowej. Nie musisz podłączać urządzeń do komputera, instalować sterowników czy ściągać specjalnego oprogramowania. Po prostu wyszukujesz sensory, ustalasz progi alarmowe, dodajesz numery telefonów do powiadomień i zaczynasz monitorować temperaturę. System zaprojektowany został tak, aby skonfigurować mógł go każdy.

Bezpieczeństwo

Niektóre funkcje aplikacji (np. usuwanie sensorów) możesz zabezpieczyć hasłem. Dzięki temu nikt przypadkiem nie usunie sensorów albo nie zmieni kluczowych ustawień.

Przechowywanie szczepionek – regulacje prawne

Wymagania dla systemów nadzoru i dokumentowania temperatury przechowywania leków i szczepionek opisuje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (do pobrania tutaj).

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze wymagania wraz z opisem ich realizacji przez system Efento:

„Sprzęt używany do kontrolowania lub monitorowania otoczenia, w którym przechowywane są produkty lecznicze, powinien być kalibrowany w określonych odstępach czasu w oparciu o ocenę ryzyka i niezawodności. Kalibracja sprzętu powinna odbywać się zgodnie z krajową lub międzynarodową normą pomiaru. (…)”

Sensory Efento mogą być dostarczone z certyfikatem kalibracji (wzorcowania) zgodnie z wymaganiami klienta. Zazwyczaj kalibrację (wzorcowanie) przeprowadza się w jednym punkcie- pośrodku przedziału pracy działania sensora (np. w przypadku monitorowania temperatury szczepionek kalibracja odbywa się przy temperaturze 5 °C). Na życzenie klienta kalibracja może być przeprowadzona w większej liczbie punktów. Certyfikat kalibracji (wzorcowania) wystawiany jest przez zewnętrzne laboratorium wzorcujące.

„Należy wprowadzić odpowiednie systemy alarmowe ostrzegające o odstępstwach od ustalonych warunków przechowywania. Poziomy alarmowe powinny być właściwie ustawione, a alarmy powinny być poddawane regularnym testom w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności.”

System Efento powiadamia o przekroczeniu progów alarmowych przez SMS. Użytkownik może dowolnie skonfigurować progi, przekroczenie których spowoduje wysłanie powiadomienie SMS.

„Należy sporządzić na piśmie szczegółowy opis systemu, obejmujący w stosownych przypadkach diagramy. Opis ten powinien być aktualizowany. W dokumencie tym należy opisać zasady, cele, środki bezpieczeństwa, zakres skomputeryzowanego systemu i jego główne cechy, przedstawić sposób korzystania z niego i jego interakcje z innymi systemami.”

Dokładny opis systemu Efento wraz z cechami i zasadami funkcjonowania dostępny do pobrania na naszej stronie. Dokument ten może być wykorzystany jako podstawa do sporządzenia opisu systemu kontroli temperatury w Państwa placówce.

„Dane powinny być zabezpieczone środkami fizycznymi lub elektronicznymi oraz chronione przed przypadkowymi lub nieuprawnionymi zmianami. Należy okresowo sprawdzać dostępność przechowywanych danych. Należy chronić dane, sporządzając kopie zapasowe w regularnych odstępach czasu. Kopie zapasowe danych powinny być przechowywane przez czas określony w przepisach krajowych, nie krócej jednak niż przez pięć lat, w osobnym zabezpieczonym miejscu.”

Dane przechowywane są w pamięci smartfona (stacji bazowej), do którego dostęp może być chroniony kodem PIN. System Efento umożliwia również eksport danych do formatu pdf i csv, co pozwala na ich bezpieczne przechowywanie na dowolnym nośniku (dysk twardy komputera, pendrive, płyta CD) lub wysłanie na adres email.

Dane techniczne sensora

Sensory temperatury Efento mierzą temperaturę z dokładnością 0.25 °C w zakresie od -20 °C do +70 °C i z dokładnością 0.5°C w zakresie -35 do -20 °C. Bateria o dużej pojemności zapewnia ich bezobsługową pracę przez okres co najmniej dwóch lat. Rejestratory dostępne są w wersjach: z sondą zewnętrzną lub bez.

 • Zakres pracy: -35° do 70°C
 • Dokładność pomiaru: 0.4 °C w zakresie od -20 °C do +70 °C i z dokładnością 0.5°C w zakresie -35 do -20 °C
 • Rozdzielczość pomiaru: 0.1°C
 • Dryft: <0.1°C na rok
 • Opcjonalnie czujnik temperatury może być montowany na sondzie zewnętrznej o długości 1 m
 • Częstotliwość pracy modułu radiowego: 2,4 GHz
 • Moc: 2,5 mW (4 dBm)
 • Zasięg: 50 m w otwartej przestrzeni (LOS)
 • Standard przesyłania danych: Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy, Bluetooth 4.0)
 • Częstotliwość transmisji: 1 s

 • Częstotliwość pomiaru: co 3 min
 • Czas pracy na baterii: minimum 2 lata (przy pomiarze co 15 min)
 • Bateria: 3,6 V, rozmiar AA, pojemność 2 600 mAh (wymienna)
 • Zakres pracy: -35 do +70 °C, 0-95% RH

 • Wymiary: 27 x 71 x 71 mm
 • Waga: 80 g

Często zadawane pytania

Jakie czujniki temperatury zastosowane są w sensorach Efento? Czy niski poziom baterii nie będzie fałszował pomiarów?

W sensorach Efento zastosowany jest czujnik cyfrowy, na którego pomiary nie ma wpływu napięcie baterii.

Czy można skonfigurować dolny i górny próg alarmowy?

Tak. System Efento umożliwia skonfigurowanie górnego i dolnego progu alarmowego. Jeżeli temperatura wzrośnie powyżej górnego progu alarmowego lub spadnie poniżej dolnego progu, system wyśle SMS / e-mail z alarmem.

Ile progów alarmowych można skonfigurować?

Dla każdego z sensorów ustawić można jeden dolny i jeden górny próg alarmowy.

Czy SMS / e-maile mogą być wysyłane do kilku odbiorców?

Tak. System Efento może wysyłać SMS / e-maile do dowolnej liczby odbiorców.

Czy do działania systemu potrzebna jest sieć WiFi

Do wysyłania powiadomień SMS i e-mail oraz raportów w formacie CSV lub PDF nie jest wymagana sieć WiFi (zakupiona karta SIM umożliwia dostęp do Internetu). Ważne: aby korzystać z Internetu w telefonie za pomocą karty SIM należy włączyć dane komórkowe w ustawieniach telefonu.

Czy kupując system Efento muszę liczyć się z dodatkowymi kosztami?

Jeżeli zdecydujesz się na powiadomienia SMS, musisz pamiętać o tym, że każdy wysłany SMS to koszt kilku/kilkunastu groszy. Należy pamiętać o kontrolowaniu stanu konta i w razie potrzeby o jego doładowaniu. Jeżeli do wysyłania powiadomień e-mail oraz raportów korzystasz z sieci Wi-Fi to nie ponosisz żadnych kosztów. Natomiast w przypadku korzystania z danych komórkowych pamiętaj, że Internet może być dodatkowo płatny. U każdego z operatorów te opłaty wyglądają inaczej.

Zalecamy wybieranie operatorów oferujących długą ważność konta przy niewielkich kosztach (np. sieć Play- oferta odNOWA – doładowania bez ważności konta. Doładowanie konta za ok. 20-30 zł powinno wystarczyć na rok).

Czy można wysłać zapytanie o stan temperatury? Jeżeli tak to w jaki sposób się to odbywa? Czy jest możliwy zdalny dostęp do pomiarów?

Tak. Należy wysłać SMS o treści „efento” pod numer karty SIM, która włożona jest w stacji bazowej. W odpowiedzi zostanie wysłany SMS z bieżącymi pomiarami. Dodatkowo, jeżeli konieczne jest śledzenie zmian temperatury na bieżąco, skonfigurować można automatyczne raporty e-mail, dzięki temu na wskazany adres e-mail co godzinę wysyłane będą odczyty ze wszystkich sensorów.

Czy stacją bazową może być dowolne urządzenie z systemem Android?

W zestawie znajduje się smartfon z systemem Android, przetestowany przez nas i pracujący poprawnie z aplikacją Efento Inspector. Jeżeli użytkownik chce korzystać ze swojego smartfona, to nie ma żadnych przeszkód. Ważne jest, aby urządzenie miało system Android 4.4 lub nowszy. Dodatkowo urządzenie musi mieć moduł Bluetooth 4.0 i możliwość wysyłania SMS / e-mail. Urządzenia oznaczone jako Bluetooth Smart Ready będą działały stabilnie z aplikacją stacji bazowej. Z doświadczenia, polecamy popularne modele renomowanych producentów, np. Samsung Galaxy Pocket 2, Samsung Galaxy Trend Lite, LG L40, Motorola Moto E, Google Nexus 5 lub 6.

Czy wymiana baterii w czujnikach jest łatwa? Jaki jest koszt nowych baterii?

Wymiana baterii w czujnikach nie różni się niczym od wymiany baterii w pilocie TV. Czujniki dostarczane są przez nas z baterią, na której gwarantujemy przynajmniej dwa lata pracy urządzenia.

Uwaga: bateria przypomina wyglądem zwykły paluszek, jednak do działania bezprzewodowych rejestratorów Efento wymagana jest bateria o napięciu 3,6 V i pojemności 2700 mAh. Dodatkową baterię można zakupić we własnym zakresie lub u nas w cenie 35 zł brutto (podana cena obejmuje już koszty wysyłki)

Do pobrania