Zastosowania w branży

Monitoring temperatury szczepionek w lodówkach medycznych

System monitorowania temperatury w lodówkach medycznych z powiadomieniami SMS, alarmami i automatycznymi raportami

Monitoring temepratury w transporcie leków

Monitoring temperatury leków i szczepionek w trakcie transportu z alarmowaniem o przekroczonych progach alarmowych, obsługą wydawania przesyłek i rejestracją liczby przejechanych kilometrów

Monitoring temepratury i wilgotności w hurtowniach farmaceutycznych

Monitoring temperatury i wilgotności w hurtowniach farmaceutycznych ze zdalnym dostępem, powiadomieniami SMS i automatycznymi raportami

Monitoring temperatury i wilgotności w aptekach

Monitoring temperatury i wilgotności w aptekach z powiadomieniami SMS i email. Zgodny z wymaganiami Rozporządzenia w sprawie podstawowych warunkach prowadzenia apteki.

Monitoring warunków środowiskowych w szpitalach

Monitoring warunków środowiskowych w szpitalach, w tym m.in. temperatury, wilgotności, ciśnienia różnicowego na salach operacyjnych, jakości powietrza czy zalania