Monitoring zużycia mediów

Kontorla temperatury i jakości powietrza w mieszkaniach i przestrzeniach biurowych

Przetestuj za darmo

Efento Cloud to rozwiązanie przeznaczone do nadzoru nad nieruchomościami, w których monitorowana jest temperatura i wilgotność, jakość powietrza, stan liczników oraz zalanie w kilkunastu – kilkuset punktach pomiarowych oraz obiektach rozproszonych – np. sieci sklepów. Dane do platformy mogą być przesyłane z dowolnej lokalizacji, a uprawnione osoby mają do nich dostęp przez przeglądarkę internetową. Platforma pozwala na wyświetlanie danych, generowanie raportów z dowolnego okresu czasu oraz konfigurację alarmów SMS / e-mail. Dostęp do Efento Cloud nie wiąże się z żadnymi opłatami cyklicznymi (subskrypcja).

Co i gdzie monitorować?

 • Monitornig warunków środowiskowych

  Stały nadzór nad optymalną temperaturą, wilgotnością i jakością powietrza

 • Monitoring zalania

  Kontrola pomieszczeń gospodarczych, kotłowni, łazienek

 • Monitoring zużycia energii

  Bieżący odczyt zużycia mediów jak prąd, woda czy gaz

W pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych powinny panować określone warunki atmosferyczne aby przebywanie w nich było komfortowe i bezpieczne dla zdrowia.

 • Temperatura z zakresu 20-22˚C – wartości z tego przedziału zapewniają człowiekowi tzw. komfort cieplny – stan, w którym nie odczuwa uczucia ciepła ani zimna. Taka temperatura powinna panować w mieszaninach, domach czy biurach. Zbyt niska temperatura powoduje dyskomfort, zbyt wysoka senność i nadmierne pocenie. Wyjątkiem od tej reguły jest sypialnia, w której temperatura może być niższa (18-20˚C).
 • Wilgotność z zakresu 30 – 65% – jest to zakres komfortowy dla człowieka, a dodatkowo bezpieczny dla przedmiotów znajdujących się w budynku i samego budynku. Zbyt wysoka wilgotność powoduje rozwijanie się pleśni, grzybów i wirusów i ma niekorzystne skutki zarówno dla osób przebywających w pomieszczeniach jak i dla samej konstrukcji budynku. Z kolei zbyt niska wilgotność powoduje wysychanie skóry, utrudnione oddychanie i uczucie dyskomfortu, nie ma jednak niekorzystnego wpływu na budynek
 • Lotne związki organiczne (VOC) – to substancje występujące jako produkty uboczne pochodzące z  produktów używanych w pomieszczeniach jak farby, rozpuszczalniki, środki czyszczące, odświeżacze powietrza, tusze itp. Są to substancje szkodliwe dla zdrowia, które mogą powodować m.in. reakcje alergiczne, zawroty głowy i złe samopoczucie. Związki te w temperaturze pokojowej przedostają się do powietrza i są wdychane przez ludzi. Stężenia lotnych związków powinny być na bieżąco monitorowane i nie powinny przekraczać zalecanych norm.
  Szczególnie polecamy monitorowanie powietrza w warsztatach naprawczych, magazynach chemicznych itp.  przy pomocy rejestratora jakości powietrza.

Zastosowanie bezprzewodowych czujników i sensorów w nieruchomościach pozwala na zbudowanie modeli oszczędzania energii oraz rozliczanie zużycia przez wynajmujących.

 • Kontrola zużycia mediów na potrzeby rozliczeń – właściciele budynków i zarządcy nieruchomości, mają do wglądu bieżące zużycie mediów (energia, gaz, woda) i mogą na tej podstawie obciążać wynajmujących kosztami.
 • Zastosowanie liczników impulsów energii elektrycznej pozwala na zdalny monitoring zużycia prądu. Liczniki pracujące w technologii Bluetooth Low Energy zliczają zużycie w kilowatogodzinach i zapisują je w swojej pamięci a następnie przesyłają dane do platformy Efento Cloud za pomocą Efento Gateway. Dzięki temu można na bieżąco kontrolować zużycie energii elektrycznej i reagować na zmiany. Zwiększone zużycie zostanie zarejestrowane przez czujnik i będziemy o tym powiadomieni.
 • Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku wody, licznik impulsów dla wody monitoruje jej stały przepływ. W momencie nieszczelności, pęknięcia rury lub pozostawienia odkręconego kranu, bardzo szybko zwiększy się ilość zliczanych litrów wody. Ustawienie progów alarmowych bezpośrednio w aplikacji z którą współpracuje licznik, pozwala na wygenerowanie alarmu w postaci SMS lub e-mail z bieżącym przekroczeniem. 

Strefowe sensory wycieku wykorzystywane są w pomieszczeniach, gdzie może wystąpić niepożądany wyciek cieczy przewodzącej (np. wody). Idealnie sprawdzą się do monitorowania wycieku z urządzeń grzewczych, systemu klimatyzacji, zmywarek, pralek, lodówek oraz chłodziarek czy zamrażarek.
Sensory wyposażone są w kabel detekcyjny, który umożliwia wyznaczenie monitorowanej strefy.
O wystąpieniu zalania, w trybie natychmiastowym, może być powiadomiony zarządca obiektu i odpowiednie służby – za pomocą SMS.

ROZWIĄZANIE

Rozwiązaniem dedykowanym do monitorowania różnych wielkości fizycznych jest kompletny system zdalnego nadzoru Efento Cloud. System umożliwia gromadzenie i wizualizację danych z rejestratorów (np. w formie wykresu lub tabel) oraz generowanie automatycznych raportów. W przypadku przekroczenia ustalonych progów system pozwala na wysyłkę powiadomień do dowolnej liczby użytkowników, zarówno w formie wiadomości e-mail jak i SMS.

Efento Cloud to bezprzewodowy system monitorowania warunków środowiskowych. System składa się z rejestratów Efento, które mierzą daną wielkość fizyczną, a następnie przesyłają dane do Efento Gateway Bluetooth – Ethernet, skąd są one transmitowane do platformy “w chmurze” – Efento Cloud. Instalacja systemu sprowadza się do rozmieszczenia rejestratorów w odpowiednich punktach, bez konieczności prowadzenia kabli.

Rejestratory zasilane są baterią, która zapewnia ich bezobsługową pracę przez okres co najmniej dwóch lat. Maksymalny zasięg rejestratora wynosi ok. 100 m w otwartej przestrzeni, zasięg wewnątrz pomieszczeń jest mocno uzależniony od architektury budynku czy zakłóceń pasma.

Platforma Efento Cloud to 13 równolegle pracujących serwerów rozmieszczonych w różnych miejscach. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w razie awarii lub kłopotów z transmisją danych do któregoś z serwerów, ich funkcje przejmują pozostałe. Takie rozwiązanie zapewnia ciągłą pracę platformy i pełne bezpieczeństwo danych pomiarowych. Koszty obsługi i konserwacji systemu przez użytkownika są znikome, ponieważ platforma Efento Cloud, utrzymywana w “chmurze”, jest zarządzana i bezpłatnie aktualizowana przez producenta – firmę Efento.

Rozwiązanie Efento Cloud umożliwia gromadzenie i wizualizację danych z rejestratorów (np. w formie wykresu lub tabel) oraz generowanie automatycznych raportów. W przypadku przekroczenia ustalonych progów system pozwala na wysyłkę powiadomień do dowolnej liczby użytkowników, zarówno w formie wiadomości e-mail jak i SMS.

NISKIE KOSZTY, błyskawiczne wdrożenie

Platforma Efento Cloud zainstalowana jest na infrastrukturze serwerowej zlokalizowanej w data center o najwyższym poziomie bezpieczeństwa. My zajmujemy się aktualizacją platformy, bezpieczeństwem danych i utrzymaniem serwerów, Ty po prostu korzystasz ze wszystkiego co ona oferuje nie martwiąc się konfiguracją i utrzymaniem serwerów. Dostęp do platformy nie wiąże się z żadnymi opłatami cyklicznymi.
 • Dostęp z dowolnego miejsca na Ziemi

  Do platformy logujesz się przez przeglądarkę internetową, nie musisz instalować żądnego dodatkowego oprogramowania

 • Darmowy dostęp do platformy

  Platforma jest i zawsze będzie dostępna za darmo – brak opłat abonamentowych!
  (Wymagana jest jednorazowa opłata licencyjna ze podłączenie rejestratora do platformy)

 • Dowolna liczba użytkowników

  Dostęp do danych z Twoich sensorów możesz przydzielić dowolnej liczbie użytkowników

 • Powiadomienia e-mail i SMS*

  Platforma powiadomi Cię gdy ustalone przez Ciebie progi zostaną przekroczone

 • Błyskawiczna konfiguracja

  Zapomnij o zakupie serwera, instalacji i konfiguracji oprogramowania

 • Błyskawiczna konfiguracja

  Zapomnij o zakupie serwera, instalacji i konfiguracji oprogramowania

*Powiadomienia SMS są płatne w zależności od liczby wysłanych wiadomości. Cena jednej wiadomości SMS to 10 gr netto