Monitoring Temperatury i wilgotności

Ze zdalnym dostępem, powiadomieniami e-mail / SMS i automatycznymi raportami

Przejdź do sklepu

Efento Cloud to rozwiązanie przeznaczone do aptek, w których monitorowana jest temperatura w lodówkach oraz temperatura i wilgotność w pomieszczeniach.
System znakomicie nadaje się również do monitorowania  warunków w sieciach aptek. Dane do platformy mogą być przesyłane z dowolnej lokalizacji, a uprawnione osoby mają do nich dostęp przez przeglądarkę internetową lub aplikację mobilną. Platforma pozwala na wyświetlanie danych, generowanie raportów z dowolnego okresu czasu oraz konfigurację alarmów SMS / e-mail.

Efento Cloud - niezawodny system dla aptek

 

 • Niski koszt wdrożenia

  Bezprzewodowa transmisja i gromadzenie danych na platformie w chmurze redukuje wydatki na infrastrukturę i jej modernizację

 • Łatwa obsługa i konfiguracja

  System skonfigurujesz samemu w ciągu kilkunastu minut

 • Różne rodzaje sensorów

  Monitorowanie temperatury, wilgotności i ciśnienia

 • Zgodna z wymaganiami prawnymi

  Efento Cloud realizuje wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

Kompletny system zdalnego nadzoru

W skład systemu wchodzą rejestratory Efento mierzące temperaturę, wilgotność, Efento Gateway, gromadzący i przesyłający dane pomiarowe oraz platforma serwerowa Efento Cloud.

Platforma serwerowa jest „mózgiem” całego sytemu, to tam podejmowane są decyzje o wysyłce powiadomień SMS / e-mail, tam również gromadzone są dane pomiarowe, do których użytkownik ma dostęp z dowolnego miejsca na świecie.
Dane pomiarowe mogą pochodzić z sensorów zlokalizowanych w różnych miastach, a klient może dowolnie nimi zarządzać, grupować je według swoich potrzeb czy przyznawać dostęp do poszczególnych sensorów wybranym użytkownikom. Platforma utrzymywana jest „w chmurze”, dzięki temu nie musisz martwić się o serwery i utrzymanie ich pracy!

System został zaprojektowany w taki sposób, że skonfigurujesz go samemu w ciągu kilkunastu minut!

Sprawdź naszą ofertę dla aptek!

Zestaw do monitorowania temperatury i wilgotności w pomieszczeniu oraz w lodówce farmaceutycznej – 1699 zł. Zestaw może być rozbudowany o dowolną liczbę rejestratorów w zależności od potrzeb

Apteki – regulacje prawne

Ministerstwo zdrowia skierowało do konsultacji projekt Rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Proponowane nowe  zasady mają pozwolić na dostosowanie aptek do współczesnych wymogów prowadzenia dokumentacji, weryfikacji oraz zabezpieczenia dokumentacji aptecznej prowadzonej w systemie elektronicznym. 

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości leków przewidziano, że apteki będą obowiązane do całodobowego monitorowania temperatury i wilgotności pomieszczeń, w których sporządza się leki recepturowe, apteczne i produkty lecznicze homeopatyczne oraz w pomieszczeniach i urządzeniach chłodniczych służących do przechowywania produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych. Pełny tekst projektuStan zaawansowania legislacyjnego

ZOBACZ WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA LEKÓW W APTEKACH

2. W pomieszczeniach, w których sporządza się leki recepturowe i apteczne oraz produkty lecznicze homeopatyczne oraz w pomieszczeniach i urządzeniach chłodniczych służących do przechowywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych zapewnia się wyposażenie do całodobowego monitorowania temperatury i wilgotności, posiadające świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące oraz umożliwiające zapis temperatury i wilgotności.

§ 3. 1. Pomieszczenia, w których sporządzane są leki recepturowe, leki apteczne oraz produkty lecznicze homeopatyczne, a także przechowywane są produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowce farmaceutyczne i wyroby medyczne, utrzymuje się w czystości, wyposaża w urządzenia eliminujące nadmierne działanie promieni słonecznych oraz w urządzenia zapewniające spełnienie szczególnych warunków przechowywania w zakresie wilgotności powietrza

§ 4. 1. Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i surowce farmaceutyczne przechowuje się w sposób staranny, w oddaleniu od ścian, podłóg i instalacji grzewczych, tak aby zapewniać ich ciągłą wentylację, oraz w sposób zabezpieczający te produkty, środki i surowce przed zakurzeniem, zabrudzeniem i zniszczeniem. Wyroby medyczne przechowuje się zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

§ 5. 1. Surowce farmaceutyczne przeznaczone do sporządzenia leków recepturowych i aptecznych oraz produktów leczniczych homeopatycznych przechowuje się w pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania produktów leczniczych, w opakowaniach fabrycznych lub w naczyniach odpowiadających ich właściwościom, opatrzonych czytelnym i trwałym napisem, w sposób zabezpieczający je przed szkodliwym wpływem światła, wilgoci oraz kurzu, a także przed przenikaniem do nich obcych zapachów.

§ 10. Dokumentacja dotycząca produktów leczniczych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych lub wyrobów medycznych oraz opakowań do sporządzanych leków jest prowadzona na bieżąco, w sposób rzetelny, i zawiera dokumenty:

7) potwierdzające kontrolę warunków sporządzania leków recepturowych i aptecznych oraz produktów leczniczych homeopatycznych, przechowywania surowców farmaceutycznych, produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych oraz transportu, jeżeli dotyczy, w
zakresie parametrów temperatury i wilgotności, obejmujące:
a) datę i godzinę odczytu,
b) nazwę pomieszczenia oraz, jeżeli jest wymagane, wskazanie rodzaju lub nazwy urządzenia chłodniczego, a w przypadku transportu dane środka transportowego,
c) dane dotyczące wskazań temperatury i wilgotności,
d) podpis oraz naniesione w postaci nadruku albo pieczątki imię (imiona) i nazwisko farmaceuty lub technika farmaceutycznego, w przypadku prowadzenia ewidencji w postaci papierowej;