Temperatura i wilgotność

Pod ścisłą kontrolą

Od 260 zł! Przejdź do sklepu

Efento Logger to bezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotności komunikujący się z telefonami i tabletami przy pomocy Bluetooth 4.0. Rejestrator zapisuje w swojej pamięci 28 000 pomiarów, które mogą być później bezprzewodowo przesłane do telefonu lub tabletu. Rejestratory są obsługiwane przez darmową aplikację dla systemu Android.

Dlaczego Efento Logger?

 • Łatwa obsługa

  Nie potrzebujesz komputera, sterowników ani kabli

 • Duża pojemność pamięci

  Zapis do 28 000 pomiarów

 • Wygoda użycia

  Duży zasięg i żywotność rejestratorów bezprzewodowych

 • Rejestracja temperatury i wilgotności

  Zadbaj o bezpieczeństwo eksponatów i dzieł sztuki

Efento Logger współpracuje z telefonami i tabletami

Dzięki zastosowaniu technik komunikacji bezprzewodowej do transmisji danych możliwy jest odczyt danych z rejestratora bez fizycznego dostępu do urządzenia – zapomnij o wyciąganiu rejestratora z gabloty i podłączaniu go do komputera!

Rejestratory Efennto Logger rejestrują temperaturę i wilgotność, co jest szczególnie istotne w przypadku przechowywania dzieł sztuki wrażliwych na zmiany tych parametrów.

Sprawdza się to idealnie do monitoringu warunków środowiskowych w gablotach muzealnych bez konieczności wyciągania go do sczytania pomiarów. Wystarczy, że zbliżysz się z urządzeniem mobilnym do gabloty, aby bezprzewodowo pobrać dane z rejestratora. Jedno urządzenie mobilne może obsłużyć dowolną liczbę rejestratorów – po prostu wybierasz z listy rejestrator, z którego dane chcesz pobrać.

Najwygodniejszy w obsłudze rejestrator temperatury i wilgotności

Zapomnij o kablach, sterownikach i komputerze!

Oglądnij film instruktażowy i przekonaj się jakie to łatwe

Temperatura i wilgotność w muzeach

Zakres temperatury i wilgotności względnej powietrza powinien być dostosowany do rodzaju eksponatów i materiału z jakiego są one wykonane.  Szczegółowe wartości wilgotności względnej i temperatury, w których przechowywane mogą być dzieła sztuki wykonane z poszczególnych materiałów określone są np. w opracowaniu  „Determining the Acceptable Ranges of Relative Humidity And Temperature in Museums and Galleries” – Smithsonian Institution.

JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNIĄ TEMPERATURĘ I WILGOTNOŚĆ W MUZEUM?

Ogólne zalecenia dotyczące temperatury i wilgotności w obiektach muzealnych stanowią, że:

 • Temperatura z zakresu 19-21°C stanowi najlepszy kompromis pomiędzy komfortem zwiedzających i nakładami energetycznymi. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu nie zmienia się skokowo, ma niewielki wpływ na kondycję dzieł sztuki.
 • Optymalna wilgotność względna powietrza dla kolekcji mieszanych to 45 – 55%. Zbyt wysoki poziom wilgotności względnej (powyżej 65%) może spowodować rozwój pleśni i grzybów na malowidłach, korozję metali czy uszkodzenia zbiorów bibliotecznych. Z  kolei zbyt niski poziom wilgotności względnej (poniżej 25%) prowadzi do utraty higroskopijnej wody, kruchości materiałów higroskopijnych (np. skóra i papier) oraz wzrostu naprężeń mechanicznych, zwłaszcza w wyrobach drewnianych.

Wilgotność względna powietrza ma znacznie większy wpływ na stan eksponatów muzealnych niż temperatura.

Szczególnie destrukcyjne są szybkie zmiany wilgotności, mniej szkodliwe są fluktuacje sezonowe.

Jak odpowiednio dobrać poziom wilgotności względnej powietrza?

Sposób doboru warunków klimatycznych, w jakich powinny być przechowywane eksponaty muzealne określa norma  PN-EN 15757:2012 (Konserwacja dóbr kultury – Wymagania dotyczące temperatury i wilgotności względnej w ograniczaniu mechanicznych uszkodzeń organicznych materiałów higroskopijnych powodowanych oddziaływaniem klimatu).

Według normy, wilgotność względna w pomieszczeniu / gablocie gdzie przechowywane są dzieła sztuki powinna być określona na podstawie tzw. klimatu historycznego, do którego zaaklimatyzowane są eksponaty muzealne. Klimat historyczny, czyli zakres wilgotności względnej i temperatury w jakim przechowywany był eksponat bez negatywnych efektów, może zostać określony na podstawie pomiarów,  prowadzonych przez co najmniej 12 miesięcy. Analizując klimat historyczny należy również wziąć pod uwagę sezonowe zmiany wilgotności, wynikające np. ze zmiany pór roku czy z sezonu grzewczego.

Klimat historyczny, jest określony przy pomocy trzech wartości:

 • Wartość średnia wilgotności względnej – średnia arytmetyczna wszystkich pomiarów (suma pomiarów wilgotności względnej podzielona przez liczbę pomiarów). Do określenia wartości średniej wykorzystywane są pomiary z całego roku.  W celu określenia zmian sezonowych, należy obliczyć wartości średnie dla każdego miesiąca
 • Centralna średnia krocząca – średnia krocząca z 30 dni (wartość wilgotności z dnia dla którego wyliczana jest średnia krocząca powinna znajdować się w środku ciągu 30 pomiarów)
 • Fluktuacje krótkoterminowe – różnica pomiędzy odczytem dla konkretnego dnia a centralną średnią kroczącą dla tego dnia

Wartości otrzymane w wyniku powyższych obliczeń opisują klimat historyczny, do którego zaaklimatyzowany jest eksponat.  Warunki te powinny zostać odtworzone w pomieszczeniu / gablocie, w którym przedmiot będzie przechowywany. Co więcej, jeżeli fluktuacje wilgotności względnej powietrza są znaczne, należy dążyć do jej stabilizacji. Norma podaje, że należy wyeliminować wszystkie fluktuacje leżące poza przedziałem [-1,5;1,5] odchylenia standardowego.