Efento Cloud – bezpieczeństwo i niezawodność

Najważniejsze cechy Efento Cloud:

1. Bezpieczeństwo danych (chmura):

 

a. platforma oparta na Amazon Web Services – jednej z największych na świecie firm, świadczących usługi hostingowe cloud computing. Stabilna i zweryfikowana przez miliony użytkowników

b. architektura przechowywania danych oparta o najlepsze praktyki zapewnienia bezpieczeństwa i redundancji – dane pomiarowe przechowywane w klastrze baz danych (3 serwery) w celu zapewnienia bezpieczeństwa

c. automatyczne, regularne wykonywanie kopii zapasowych – kopia zapasowa bazy danych ustawień wykonywana co 24h

d. kopie zapasowe przechowywane w innej lokalizacji geograficznej niż dane produkcyjne – całkowita eliminacja ryzyka związanego z fizycznym zniszczeniem danych
e. dane pomiarowe przechowywane są przez 6 lat

 

2. Zgodność z regulacjami / wymaganiami prawnymi

a. platforma spełnia wymogi GMP, GLP, GDP oraz 21 CFR Part 11 i była niejednokrotnie walidowana przez naszych klientów (mamy przygotowane dokumenty walidacyjne)

b. wszystkie dane (w tym dane pomiarowe i dane osobowe użytkowników) przechowywane są na terenie Unii Europejskiej

c. regularne aktualizacje i nowe funkcje

d. Platforma otrzymuje regularne, kwartalne aktualizacje. W ramach aktualizacji użytkownicy dostają dostęp do nowych funkcji. Aktualizacje nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi opłatami dla użytkowników

e. łatki bezpieczeństwa związane z wykrytymi podatnościami są instalowane na bieżąco, jak tylko się pojawiają 

3. Bezpieczeństwo danych (sensor i gateway):

a. sensory wyposażone są w pamięć kilkudziesięciu tysięcy pomiarów (ok. 2 miesiące danych przy standardowych ustawieniach). Gateway buforuje 500 tys. pomiarów. W przypadku awarii zasilania, połączenia z internetem, itd. pomiary są automatycznie dociągane z pamięci sensora i przesyłane na platformę.

b. w krytycznych sytuacjach możliwe jest odczytanie danych bezpośrednio z pamięci rejestratora

c. automatyczna aktualizacja oprogramowania – jeśli wypuszczamy poprawkę / łatkę do oprogramowania to automatycznie jest ona pobierana przez urządzenia z serwera. Użytkownik nie musi aktualizować urządzeń, żeby mieć pewność, że posiadają najnowszą wersję oprogramowania

d. Szyfrowanie komunikacji gateway – platforma i (jeżeli użytkownik włączy) sensor – gateway – brak możliwości podejrzenia pomiarów przez osoby postronne

4. Dostępność platformy:

a. posiadamy zespół administratorów platformy, który monitoruje pracę platformy 24/7, 365 dni w roku. Dzięki temu wykrywamy potencjalne awarie zanim wystąpią i reagujemy w taki sposób żeby nie wystąpiły.

b. gwarantowana dostępność platformy (uptime) – gwarantujemy dostępność platofrmy na poziomie 99.5% i jest to zapisane w SLA (https://getefento.com/wp-content/uploads/2023/02/2023-02-02-Efento-Cloud-SLA.pdf)

(W praktyce, w 2023 dostępność była na poziomie 99.98% ale zostawiamy sobie te 0.48% jako margines bezpieczeństwa. 0.02% braku dostępności wynikało z wdrażania aktualizacji – nie wszystkie da się wdrożyć tak, żeby zapewnić dostępność platformy)

5. Ustandaryzowany proces zgłaszania i rozwiązywania problemów wraz ze zdefiniowanymi czasami reakcji

6. Wszystkie funkcje związane z administracją platformy są zautomatyzowane (np. restart całego środowiska, deployment), dzięki czemu minimalizujemy prawdopodobieństwo wystąpienia błędu ludzkiego przy pracach administracyjnych

Hardware:

  1. Zaprojektowane do zastosowań profesjonalnych (nie opieramy się na gotowych urządzeniach z rynku elektroniki użytkowej)
  2. Czas pracy na baterii do 5 lat, a na dwa lata dajemy gwarancję (jeżeli bateria rozładuje się szybciej, to wymieniamy ją w ramach gwarancji). To zdecydowanie dłuży czas pracy niż w przypadku urządzeń z rynku elektroniki użytkowej.
  3. W przypadku korzystania z usługi wzorcowania gwarancja na rejestratory jest przedłużana – możliwość posiadania “wieczystej” gwarancji.
  4. Usługa wzorcowania odbywa się przez podmianę czujników. W ramach usługi wzorcowania klient dostaje nowe czujniki zanim odeśle stare, dzięki czemu zapewniona jest ciągłość pomiarów i nie ma momentów kiedy lodówki / pomieszczenia nie są monitorowane

 

 

   

  Nasze doświadczenie

   

  1. W branży działamy od 2013, firma Efento założona w 2016
  2. Platforma każdego dnia przyjmuje około 10 mln pomiarów (można też przedstawiać jako 115 pomiarów na sekundę lub 3,65 mld pomiarów rocznie) (stan na 22.05.24)
  3. Największa instalacja u pojedynczego klienta oparta o sprzęt Efento liczy 25 000 urządzeń i została wdrożona w Szwecji
  4. Wybrani klienci w Polsce:
   1. Branża farmaceutyczna – 2 z 3 największych sieci hurtowni farmaceutycznych w Polsce
   2. Ochrona zdrowia – ponad 150 dużych szpitali i ponad 3 000 przychodni
   3. Sanepid – ponad 60 powiatowych / wojewódzkich stacji sanitarno epidemiologicznych
  5. Eksport do kilkudziesięciu krajów na świecie, w 2022 80% przychodów z eksportu, 20% z Polski
  6. Wszystkie nasze produkty (zarówno hardware jak i software) projektowane i rozwijane są przez nas. Dzięki temu mamy 100% kontrolę nad funkcjami, poprawkami, itd.
  7. Urządzenia produkowane są w Polsce, dzięki czemu mamy kontrolę nad ciągłością łańcucha dostaw oraz jakością produkcji.
  8. Wdrożony i ustandaryzowany proces rozwijania oprogramowania, dokumentacji, testów, deploymentu wraz z CI/CD i wynikająca z tego jakość wytwarzanego oprogramowania