Monitoring winnic - Efento Logger do obliczania parametrów klimatycznych w winnicach

Klient

W Polsce znajduje się kilkadziesiąt dużych winnic i kilkaset mniejszych, produkujących wina białe, czerwone, a czasem różowe i musanty. Polska, wbrew obiegowej opinii, ma tradycje winiarskie – pierwsze wzmianki o winnichach w Polsce pochodzą z XII wieku i dotyczą regionu Włocławka i Płocka. Obecnie, najbardziej znane winnice znajdują się w okolicach Zielonej Góry, a rozwój winnic trwa przede wszystkim na południowym wschodzie Polski. Kazimierz, Jasło, Podkarpacie, ale też okolice Gorzowa i Wrocławia – to miejsca, gdzie winogrona na dobre zapuściły korzenie.

Problem

Zakładając lub prowadząc winnicę warto monitorować parametry SAT i GDDC. Nie każdy szczep winogron przyjmie się w danych warunkach, dlatego też przed założeniem winnicy warto sprawdzić, dla którego szczepu warunki są odpowiednie w danym miejscu. W tym celu stosowane są parametry SAT i GDDC. Oba parametry wyliczane są na podstawie temperatury. Przykładowo SAT jest sumą wszystkich dni w sezonie / miesiącu, w których średnia temperatura była wyższa niż 10 stopni Celsjusza. Wskaźniki SAT i GDDC są również wskazówką kiedy można rozpocząć zbiory.

Zakładając winnicę należy dobrać odpowiednie szczepy winogron do warunków atmosferycznych panujących w danym obszarze

Rozwiązanie

W winicach zomontowane zostały po dwa rejestratory Efento Logger, jeden mierzący temperaturę przy ziemi, drugi na wysokości 1,5 metra. Aby pomiar temperatury był wiarygodny i nie wpływało na niego nagrzanie sondy przez słońce, sondy temperatury umieszczone zostały w osłonach radiacyjnych. Dodatkowo Rejestratory Efento Logger umieszczone zostały w hermetycznych puszkach, które chronią je przed wilgocią i wodą. Sondy zostały wypuszczone przez dławiki, dzięki czemu cała instalacja pozostaje w pełni wodoodporna.

Ponieważ dane z rejestratorów mogą być pobierane bezprzewodowo, nie ma konieczności otwierania puszki przy każdym odczycie danych z rejestratora. Bateria o dużej pojemności zapewnia bezobsługową pracę rejestratorów przez okres co najmniej dwóch lat. Bateria przystosowana jest również do pracy w niskich temperaturach (do -30 stopni), dzięki czemu rejestratory mogą być stosowane na zewnątrz bez niekorzystnego wpływu niskich temperatur na żywotność baterii.

Efekt

Po pobraniu danych użytkownicy otrzymują informację o temperaturze minimalnej i maksymalnej w całym sezonie, w danym miesiącu czy każdego dnia. Dodatkowo, aplikacja automatycznie wylicza wartości SAT i GDDC z całego sezonu i poszczególnych miesięcy. Pojemność pamięci rejestratorów to 30 000 pomiarów, umożliwia to zapis pomiarów temperatury przez cały sezon z częstotliwością 3 razy na godzinę (pomiar co 20 minut). Po pobraniu dane mogą być wyeksportowane w formie pliku csv, który może być później zaimportowany np. do programu MS Excel.

Łatwa instalacja i obsługa
Szybkie obliczanie SAT, GDDC, wartości średnich, minimalnych i maksymalnych
Dokładne, precyzyjne dane dla konkretnej lokalizacji