Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi - wdrożenie systemu monitoringu temperatury Efento Inspector

„Wdrożony system spełnia wymogi i zalecenia w odniesieniu do monitorowania temperatury szczepionek. Jest prosty w konfiguracji oraz nie pochłania dodatkowego czasu na obsługę. Pozwala odczytać wartości temperatury w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Automatycznie gromadzi odczyty oraz generuje raporty..”

Kierownik Działu Informatyki

Klient

Począwszy od 2004 r. Szpital znajduje się wśród 10 najlepszych i bezpiecznych Szpitali w Polsce, a przez wszystkie lata od 2004 r. jest oceniany przez CMJ nieprzerwanie jako najlepszy Szpital Publiczny w województwie łódzkim. Wszystkie osiągnięcia nie byłyby możliwe bez pracy wykwalifikowanej kadry: zespołu lekarzy, pielęgniarek oraz personelu pomocniczego i administracji.

Problem

Istotnym zagadnieniem pracy szpitala jest problem przechowywania leków. Przepisy wymagają, żeby leki i szczepionki przechowywane były w kontrolowanych warunkach, a w razie wystąpienia zagrożenia (np. nagłego wzrostu lub spadku temperatury), personel szpitala powinien zostać powiadomiony przy pomocy SMS lub e-mail. Dodatkowo, celem potwierdzenia warunków przechowywania wymagane jest generowanie automatycznych raportów.

Zgodnie z przepisami produkty lecznicze oraz wyroby medyczne należy przechowywać w lodówkach, które podlegają monitorowaniu temperatury z alarmowaniem ostrzegającym o odstępstwach od ustalonych warunków przechowywania!

Rozwiązanie

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi do monitorowania temperatury w lodówkach medycznych wdrożył system Efento Inspector.

Lodówki znajdujące się w jednym pomieszczeniu obsługuje jedna stacja bazowa- smartfon.

Rejestratory Efento umieszczone w lodówkach, mierzą temperaturę, a następnie przesyłają dane bezprzewodowo (Bluetooth) do stacji bazowej- telefonu z wgrana aplikacją.
System umożliwia wysyłanie SMS lub e-maili alarmowych w przypadku przekroczenia progów temperaturowych oraz braku zasilania, eksport danych i wysłanie ich na wskazany adres email, podgląd danych na wykresie.

System Efento został zaprojektowany tak, aby skonfigurować mógł go każdy. Wystarczy dodać sensory, ustalić alarmowe progi temperatury i wpisać numery telefonu, na które wysyłane będą alarmowe SMS. Raporty za dowolny okres można przesyłać na mail w postaci pliku CSV lub pdf, po bezpłatnym skonfigurowaniu na smartfonie konta mailowego. Cała konfiguracja zajmie ok. 15 minut!

Efekt

Leki i szczepionki przechowywane są bezpiecznie w kontrolowanych warunkach. System powiadamia, gdy temperatura zostanie przekroczona, a także wysyła alarmy w przypadku braku zasilania.

Dane pomiarowe są zapisywane w pamięci rejestratora temperatury oraz w pamięci stacji bazowej. Raporty z pomiarami mogą być wysyłane automatycznie na wskazany adres e-mail. Instalacja jest bardzo prosta.

System jest bezprzewodowy, dzięki czemu instalacja rejestratorów temperatury sprowadza się do ich rozmieszczenia w odpowiednich punktach, bez konieczności prowadzenia kabli.

Bezpieczeństwo produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych jest monitorowane.
Oszczędność czasu związana z automatycznym gromadzeniem danych i generowaniem raportów
Wdrożone rozwiązanie jest zgodne z regulacjami prawnymi

EFENTO INSPECTOR

KOMPLETNE ROZWIĄZANIE DO MONITOROWANIA TEMPERATURY W LODÓWKACH Z LEKAMI I SZCZEPIONAKMI