Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego


Projekt zakłada opracowanie: Systemu monitoringu danych fizycznych opartego na technologii NB-IoT / LTE Cat M1 i platformie w chmurze, z wykorzystaniem nowej generacji bezprzewodowych sensorów.

W szczególności zostaną wdrożone:
bezprzewodowe sensory: NO2, H2S, CH4, NH3, CO, O3, hałas, pył: PM2,5, PM10, poziom cieczy, światło, impulsy.

Wdrożenie wyników Projektu będzie dotyczyć uruchomienia pełnego systemu zawierającego bezprzewodowe sensory, platformę w chmurze i aplikacje mobilne pozwalającego na monitoring wymienionych powyżej wielkości fizycznych.

Nazwa beneficjenta: EFENTO T P SZYDŁOWSKI K ZARĘBA SPÓŁKA JAWNA

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Tytuł projektu: „Opracowanie systemu monitoringu danych fizycznych opartego na technologii NB-IoT / LTE Cat M1 i platformie w chmurze, z wykorzystaniem nowej generacji bezprzewodowych sensorów.”

Wartość projektu: 2 014 500,00 z PLN

Wartość dofinansowania: 897 600,00 PLN

Okres realizacji: od 2020-01-01 do 2021-04-30

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 w ramach Gospodarka wiedzy.
Projekt realizowany w ramach działania: Badania i innowacje w przedsiębiorstwach
Poddziałanie Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie RPO-WM.jpg