Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

 1. Projekt zakłada: Opracowanie systemu zdalnej identyfikacji i wczesnego przewidywania usterek (ang. Predictive maintenance) sprzętu chłodniczego w oparciu o zasilane bateryjnie urządzenia Internetu Rzeczy i algorytmy sztucznej inteligencji.
  Nr konkursu: RPMP.01.02.01-IP.01-12-003/20


  Wypracowane w ramach projektu rozwiązanie będzie składało się z:
  1) Strumieni hardware:
  – Bezprzewodowych, zasilanych bateryjnie sensorów monitorujących pracę urządzeń chłodniczych
  – Bezprzewodowego gateway’a gromadzącego, analizującego i przesyłającego dane z sensorów do platformy w chmurze
  2) Strumienia software: platformy w chmurze gromadzącej i analizującej dane w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji
  w celu przewidywania i informowania o potencjalnych awariach sprzętu chłodniczego.

  Wdrożenie wyników Projektu będzie dotyczyć uruchomienia pełnego systemu zawierającego bezprzewodowe sensory, platformę w chmurze i aplikacje mobilne pozwalającego na identyfikację i wczesne przewidywanie usterek (ang. Predictive maintenance) sprzętu chłodniczego.

  Nazwa beneficjenta: EFENTO T P SZYDŁOWSKI K ZARĘBA SPÓŁKA JAWNA

  Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

  Tytuł projektu: Opracowanie systemu zdalnej identyfikacji i wczesnego przewidywania usterek (ang. Predictive maintenance) sprzętu chłodniczego w oparciu o zasilane bateryjnie urządzenia Internetu Rzeczy i algorytmy sztucznej inteligencji.

  Wartość projektu: Koszty ogółem: 2 526 146,15 zł
  Wartość dofinansowania: Wartość dofinansowania: 1 776 634,25 zł

  Okres realizacji:  1 maja 2021 – 30 kwietnia 2023

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 w ramach Gospodarka wiedzy.
  Projekt realizowany w ramach działania: Badania i innowacje w przedsiębiorstwach
  Poddziałanie Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw


 


    2. Projekt zakłada opracowanie: Systemu monitoringu danych fizycznych opartego na technologii NB-IoT / LTE Cat M1 i platformie w chmurze, z wykorzystaniem nowej generacji bezprzewodowych sensorów.

W szczególności zostaną wdrożone:
bezprzewodowe sensory: NO2, H2S, CH4, NH3, CO, O3, hałas, pył: PM2,5, PM10, poziom cieczy, światło, impulsy.

Wdrożenie wyników Projektu będzie dotyczyć uruchomienia pełnego systemu zawierającego bezprzewodowe sensory, platformę w chmurze i aplikacje mobilne pozwalającego na monitoring wymienionych powyżej wielkości fizycznych.

Nazwa beneficjenta: EFENTO T P SZYDŁOWSKI K ZARĘBA SPÓŁKA JAWNA

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Tytuł projektu: „Opracowanie systemu monitoringu danych fizycznych opartego na technologii NB-IoT / LTE Cat M1 i platformie w chmurze, z wykorzystaniem nowej generacji bezprzewodowych sensorów.”

Wartość projektu: 2 014 500,00 z PLN

Wartość dofinansowania: 897 600,00 PLN

Okres realizacji: od 2020-01-01 do 2021-04-30

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 w ramach Gospodarka wiedzy.
Projekt realizowany w ramach działania: Badania i innowacje w przedsiębiorstwach
Poddziałanie Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw