Majowa aktualizacja Efento Cloud

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejną aktualizację chmury Efento Cloud. Aktualizacja jest nieodpłatna i pojawi się u wszystkich użytkowników automatycznie do końca maja 2017. Najważniejsze zmiany obejmują:

  • możliwość opóźnienia inicjalizacji alarmu
  • możliwość dodania komentarza przy potwierdzaniu alarmów
  • możliwość eksportu do pliku PDF: listy alarmów, listy reguł alarmowych, listy użytkowników oraz listy logów systemowych

Opóźnienie inicjalizacji alarmu

Najnowsza aktualizacja objęła definiowanie reguł alarmowych – podczas generowania reguły alarmowej, użytkownik może wpisać w polu “Opóźnienie alarmu” czas w minutach, po jakim ma zostać zainicjowany alarm. Przykładowo, jeżeli temperatura przekroczy zdefiniowany wcześniej próg i będzie się utrzymywać na tym poziomie przez czas dłuższy, niż zdefiniowany w polu „Opóźnienie alarmu”, wtedy zostanie wyzwolony alarm. W innym przypadku, gdy temperatura wróci do bezpiecznej wartości w czasie zadeklarowanym w polu “Opóźnienie alarmu”, alarm nie zostanie uruchomiony.

Dodanie takiej funkcjonalności usprawnia działanie systemu poprzez wyeliminowanie krótkotrwałych i niegroźnych przekroczeń zakresu temperatury. W przypadku, gdy użytkownik chce, aby alarm był wyzwolony natychmiast, w polu “Opóźnienie alarmu” należy pozostawić wartość 0.

 

Komentarze przy potwierdzeniu alarmu

Kolejną nowością po aktualizacji jest sposób w jaki potwierdza się alarmy. Od tej pory, po naciśnięciu przycisku “Potwierdź”, uruchamia się nowe okno, w którym użytkownik może wpisać komentarz. Może być to pomocne przy identyfikacji alarmu lub jego przyczyny – komentarz pojawi się na liście alarmów po najechaniu kursorem na napis “Potwierdzony”. Wpisanie komentarza jest opcjonalne.

W ramach nowej aktualizacji Efento Cloud dodaliśmy również możliwość eksportu listy alarmów, listy użytkowników i listy reguł alarmowych do pliku PDF. To rozwiązanie znacząco ułatwi archiwizację danych oraz zarządzanie platformą Efento Cloud.

Eksport listy alarmów / użytkowników / reguł alarmowych / logów systemowych

  • Eksport listy alarmów

Eksport listy alarmów – po naciśnięciu przycisku “Eksportuj listę alarmów” zostaje wysłana lista alarmów w pliku PDF na adres e-mail przypisany do konta użytkownika, który dokonał eksportu.

 

  • Eksport listy reguł alarmowych

Eksport listy reguł alarmowych – po naciśnięciu przycisku “Eksportuj listę reguł alarmowych” zostaje wysłana lista lista reguł alarmowych w pliku PDF na adres e-mail przypisany do konta użytkownika, który dokonał eksportu.

 

  • Eksport listy użytkowników

Eksport listy użytkowników – po naciśnięciu przycisku “Eksportuj listę użytkowników” zostaje wysłana lista użytkowników w pliku PDF na adres e-mail przypisany do konta użytkownika, który dokonał eksportu.

 

  • Eksport listy logów systemowych

Eksport listy logów systemowych – po naciśnięciu przycisku “Eksportuj logi systemowe” zostaje wysłana lista logów systemowych w pliku PDF na adres e-mail przypisany do konta użytkownika, który dokonał eksportu.