Marcowa aktualizacja Efento Cloud

Nadszedł oczekiwany moment, przekazania Państwu kolejnej aktualizacji chmury Efento Cloud. Tak jak każda wcześniejsza aktualizacja, również ta jest darmowa i dostępna dla wszystkich użytkowników. Nowościami będą mogli się Państwo cieszyć już w pierwszych dniach marca 2018 roku.

Najważniejsze zmiany w marcowej aktualizacji Efento Cloud:

  • dodanie obsługi nowego rodzaju rejestratora – rejestrator ciśnienia różnicowego
  • zmiany w wykresach
  • zniesienie limitu liczby pomiarów dla raportów w formacie CSV

Rejestrator ciśnienia różnicowego

Rejestrator ciśnienia różnicowego, jest nowym typem sensora działający m. in. z platformą Efento Cloud. Jego zalety to przede wszystkim bezprzewodowa komunikacja Bluetooth, wysoka dokładność, kompaktowe rozmiary, oraz bardzo długi czas pracy na zasilaniu bateryjnym (co najmniej 2 lata).

Bezprzewodowe rejestratory różnicy ciśnień Efento są stosowane do pomiaru różnicy ciśnienia pomiędzy pomieszczeniami. Znajdują zastosowanie z tzw. clean roomach i przy łączeniu pomieszczeń przy pomocy śluz – wszędzie tam gdzie konieczne jest monitorowanie, czy różnica ciśnienia pomiędzy pomieszczeniami jest zachowana.

W Efento Cloud będziemy mieli możliwość odczytywania aktualnych i archiwalnych pomiarów ciśnienia różnicowego, przedstawiania ich na wykresach, tworzenia raportów w formatach CSV i PDF w tym raportów automatycznych, możliwość korzystania z systemu powiadomień SMS oraz e-mail.

Poniżej zrzuty ekranu przedstawiające pomiar ciśnienia różnicowego na platformie Efento Cloud.

Główny panel Efento Cloud (dashboard), widok na rejestrator różnicy ciśnień Efento

 

Mapa lokalizacji, w której umieszczony jest rejestrator różnicy ciśnień Efento

 

Wykres różnicy ciśnień

 

 

Zmiany w opisie osi wykresów

Od nadchodzącej aktualizacji w etykietach na osi czasu nie będzie wyświetlany rok, a dodatkowo data będzie pogrubiona. Spowoduje to zwiększenie czytelności wykresów i ułatwi odczytywanie konkretnych pomiarów. Wraz z co raz to większym przybliżeniem wykresy zmieniają się w sposób dynamiczny – na osi czasu pojawia się godzina.

Miesięczny wykres temperatury

Powiększony miesięczny wykres temperatury

 

Zniesienie limitu pomiarów dla raportów w formacie CSV

Do teraz raport w formacie CSV posiadał limit w postaci maksymalnej liczbie pomiarów. Limit był ustawiony na 10 000 pomiarów. Od nadchodzącej aktualizacji limit ten zostanie zniesiony. Rozwiązanie sprawdzi się w sytuacjach, w których konieczne jest generowanie raportów z dłuższego okresu czasu np. kilku miesięcy i z krótkim okresem pomiarów np. 3 minut. Zmiana dotyczy zarówno ręcznie generowanych jak i automatycznych raportów w formacie CSV.