Efento Inspector TH3

Sensory temperatury i wilgotności widoczne na liście sensorów