Aktualizacja Efento Logger i Efento Inspector

Miło nam poinformować, że czwartego lipca 2018 udostępnione zostały aktualizacje aplikacji Efento Logger (do wersji 3.3.0) i Efento Inspector (do wersji 3.7.0). Najważniejsze zmiany po aktualizacji aplikacji to nowe raporty PDF w obu aplikacjach, automatyczne dociąganie danych po odzyskaniu połączenia z rejestratorem i powiadamianie użytkownika o zbliżającym się terminie wzorcowania w Efento Inspector. Aktualizacje są dostępne bezpłatnie dla wszystkich użytkowników i mogą być pobrane ze sklepu Play.

Efento Inspector 3.7.0

Pobieranie danych z pamięci rejestratora

Jedną z najważniejszych zmian w aktualizacji Efento Inspector automatyczne pobieranie danych z pamięci rejestratora. Każdy z rejestratorów Efento wyposażony jest w pamięć o pojemności 28 000 pomiarów (ok. 3 miesiące przy ustawieniu pomiaru co 3 minuty). Jeżeli z jakiś powodów smartfon z zainstalowaną aplikacją Efento Inspector utraci łączność z rejestratorem (np. zostanie wyniesiony poza zasięg lub wyłączony) po jej odzyskaniu automatycznie pobierze brakujące dane z pamięci rejestratora. Dzięki temu wszystkie raporty generowane w aplikacji są kompletne. Pobieranie danych odbywa się w tle i nie wymaga żadnego działania ze strony użytkownika.

Zapis daty wzorcowania i informowanie o konieczności ponownego wzorcowania

Kolejną ważną zmianą w Efento Inspector jest możliwość zapisania daty wzorcowania rejestratora Efento. W trakcie dodawania rejestratora w aplikacji użytkownik ma możliwość zaznaczenia, że rejestrator był wzorcowany oraz wpisania po jakim czasie aplikacja ma poinformować go o konieczności ponownego wzorcowania. Po upływie wybranego okresu aplikacja wyśle SMS i e-mail z powiadomieniami do wszystkich dodanych numerów telefonów / adresów e-mail przypominając o wykonaniu ponownego wzorcowania. Zalecamy wykonywanie wzorcowania raz na dwa lata i taki okres jest domyślnie ustawiony w aplikacji. Usługa wzorcowania realizowana przez akredytowane laboratorium pomiarowe wraz z okresowym przeglądem rejestratora może być zamówiona przez wypełnienie formularza.

Efento Inspector umożliwia ustawienie przypomnienia o ponownej kalibracji rejestratora

Raporty PDF

W nowej wersji aplikacji zmienione zostały również raporty w formacie PDF. Po aktualizacji raport w wersji pełnej składa się z wykresu, na którym widoczne są pomiary i ustalone progi alarmowe oraz tabeli, w której widoczne są informacje dotyczące zdarzeń (przekroczenia progów alarmowych, utrata zasilania, wysyłka SMS, itd.). Wersja skrócona raportu PDF to jedynie wykres z pomiarami i oznaczonymi progami alarmowymi. Dzięki zmianie tabeli na wykres raporty są znacznie bardziej przejrzyste, a przede wszystkim zajmują znacznie mniej stron niż tabela z pomiarami. Ułatwia to archiwizację oraz oszczędza papier niezbędny do wydruku danych. Dane w formie tabeli są nadal dostępne do eksportu w formie raportu CSV, który nie uległ zmianie w nowej wersji aplikacji Efento Inspector.

 

 

Efento Logger 3.3.0

Raporty PDF

Po aktualizacji do wersji 3.3.0 Efento Logger umożliwia eksport danych pomiarowych w formacie PDF. Raporty PDF tworzone mogą być z dowolnego okresu, w którym rejestrator wykonywał i zapisywał pomiary (możliwość ustawienia dnia i godziny początku i końca raportu). Dodatkowo możliwy jest wybór zawartości raportu – pomiary, statystyki dzienne, statystyki miesięczne, SAT / GDDC, średnia temperatura kinetyczna (MKT). Pomiary w raporcie prezentowane są na wykresie wraz z oznaczeniem minimalnych i maksymalnych wartości, pozostałe dane prezentowane są w formie tabelarycznej.

Raport PDF wygenerowany w aplikacji Efento Logger

W raporcie PDF wygenerowanym w aplikacji Efento Logger pomiary prezentowane są na wykresie