Efento zapowiada wiele nowości

CZUJNIKI


Do końca roku planujemy wprowadzić kilka nowych typów czujników oraz nowe funkcje oprogramowania. Nowe typy sensorów będą dostępne we wszystkich technologiach komunikacyjnych stosowanych przez Efento (NB-IoT, LTE-M, Bluetooth Low Energy).

Nowa, modułowa konstrukcja czujnika ( listopad 2020 r.)

Modułowa konstrukcja urządzeń przyśpieszy projektowanie czujników nowych wielkości fizycznych i umożliwi produkcję małe partii przy stosunkowo niskich kosztach.
Modułowość obejmuje zarówno różne typy czujników, technologie komunikacyjne (NB-IoT, LTE-M, 2G, 3G), zasilanie (baterie 2 x AA, baterie 3 x AA, zasilacz USB, zasilacz USB z baterią podtrzymująca pracę urządzenia) oraz obudowę (zaprojektowaną specjalnie dla danego typu czujnika i środowiska, w którym urządzenie będzie pracować). Sensor będzie obsługiwał wiele pasm NB-IoT, dzięki czemu będzie działał na całym świecie (Azja, Ameryka, Europa, Afryka, Australia).

Nowa konstrukcja czujników Efento
Modułowa budowa rejestratora Efento – do wspólnej płyty głównej dokładane mogą być różne sensory (maksymalnie trzy)

Różne opcje zasilania rejestratorów (listopad 2020 r.)

Pracujemy nad różnymi sposobami zasilenia rejestratora, w tym: baterie 2 x AA, baterie 3 x AA, zasilacz USB, zasilacz USB z baterią podtrzymującą pracę urządzenia. Dodatkowo rozwijamy różne sposoby włącznia / wyłączania urządzenia. m.in za pomocą przełącznika mechanicznego (przyciskiem) i kontaktronem (aby włączyć czujnik wystarczy dotknąć obudowę czujnika magnesem)

Nowe typy czujników ( grudzień 2020 r.)

Nowa modułowa konstrukcja rejestratora pozwoli jeszcze do końca roku wdrożyć do produkcji kilka nowych rodzajów sensorów . W pierwszym etapie dostępne będą czujniki: H2S, NO2, CH4, NH3, CO, O3, Pył (PM1, PM2,5, PM10), światło, poziom wody, poziom hałasu, wilgotność gleby

GATEWAY


Niestandardowe certyfikaty CA (październik 2020 r.)

Modyfikacje oprogramowania w Efento Gateway pozwolą użytkownikom na dodawanie niestandardowych certyfikatów CA, które są używane do szyfrowania danych. Pozwoli to użytkownikom na bezpieczne przesyłanie danych (przez https) z Efento Gateway do własnych serwerów.

Dwukierunkowy SSL (listopad 2020 r.)

Kluczową zaletą tej funkcji jest to, że dane przesyłane przez każdy Efento Gateway będą podpisywane unikalnym certyfikatem przypisanym tylko i wyłącznie do tego Gateway’a. Dzięki temu użytkownicy mają pewność, że dane przesyłane do platformy Efento Cloud / serwera pochodzą z Efento Gateway i nie zostały zmodyfikowane przez osoby trzecie (atak „men in the middle”). Co więcej, umożliwi to użytkownikom proste korzystanie z Efento Gateways we współpracy z AWS IoT Core lub usługami Azure IoT.

Gateway GSM ( Q2 2021)

Rozwijamy wersję Efento Gateway z obsługą GSM. To urządzenie przyda się we wszystkich miejscach, w których nie ma połączenia „kablowego” z Internetem. Gateway będzie miał te same funkcje, co dostępna już teraz wersja Efento Gateway z Ethernet.

PLATFORMA W CHMURZE


Nowa aplikacja mobilna (już dostępna, stale aktualizowana)

Niedawno opracowaliśmy nową aplikację mobilną „Efento” do współpracy z Chmurą, która daje użytkownikom dostęp do wszystkich funkcji platformy z poziomu urządzenia mobilnego. Ponadto umożliwia łatwe konfigurowanie czujników i Efento Gateway’ów oraz dodawanie ich do platformy. Stale dodajemy nowe funkcje do aplikacji. Jednym z przykładów są powiadomienia push. Dzięki temu zawsze będziesz informowany o stanie swoich czujników i potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach

Nowy frontend dla Efento Cloud (wrześień 2020 r.)

Odświeżamy frontend Efento Cloud. Nowy frontend będzie oferował te same funkcjonalności, co obecny, w bardziej intuicyjny sposób

Sensor – Digital Twin (grudzień 2020 r.)

Każdy czujnik NB-IoT / LTE-M będzie miał swojego cyfrowego bliźniaka – programową reprezentację czujnika, która zachowa jego aktualną konfigurację. Pozwoli to użytkownikom zdalnie konfigurować sensory Efento oraz synchronizować zmiany dokonywane lokalnie przez Bluetooth
(aplikacją mobilną Efento) z cyfrowym bliźniakiem sensora.