Gateway Efento – nowe możliwości

Miło nam poinformować, że udostępniliśmy nową wersję oprogramowania Efento Gateway. Aktualizacja do wersji 5.0.0 jest dostępna dla wszystkich użytkowników bezpłatnie i zostanie wykonana automatycznie. Najważniejsze funkcje tej aktualizacji to szyfrowanie danych, niestandardowe nagłówki HTTP i możliwość ustawienia własnego endpointu.

Wprowadziliśmy zmiany w oprogramowaniu Efento Gateway, które mają na celu podniesienie bezpieczeństwa transmisji danych.
Aktualizacja oprogramowania Efento Gateway wykona się automatycznie w okresie 24.08 – 29.08.2020 i nie spowoduje żadnych przerw w działaniu systemu.
Po aktualizacji, połączenie między Efento Gateway, a platformą Efento Cloud będzie szyfrowane.

Czy muszę coś robić? W przypadku małych sieci (przychodnie, małe zakłady produkcyjne, użytkownicy indywidualni) nie musisz podejmować żadnych działań.
W przypadku dużych sieci (sieć przychodni, szpitale, firmy farmaceutyczne, sieci sklepów) należy sprawdzić, czy Efento Gateway może komunikować się na porcie 443, ponieważ na tym porcie odbywa się komunikacja szyfrowane. 
Jeżeli w Państwa sieci blokowane są porty, prosimy o odblokowanie portu 443. W przypadku zablokowania tego portu, po aktualizacji Efento Gateway nie będzie mógł komunikować się z Efento Cloud. Jeżeli nie są Państwo administratorami sieci, prosimy o przesłanie tego maila do administratora / działu IT.
Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to prosimy o kontakt z naszym wsparciem technicznym

SZYFROWANIE DANYCH (TLS)

Aby zwiększyć bezpieczeństwo komunikacji pomiędzy Efento Gateway a Efento Cloud, wdrożyliśmy protokół TLS. Protokół TLS ma na celu przede wszystkim zapewnienie prywatności i integralności danych pomiędzy dwoma lub więcej komunikującymi się stronami – w naszym przypadku Efento Gateway i Efento Cloud. Po aktualizacji oprogramowania Efento Gateway dane przesyłane są zabezpieczonym protokołem HTTP – HTTPS.
Jaka jest główna korzyść dla użytkownika?
Nie ma możliwości przechwycenia lub modyfikacji danych podczas transmisji. Ponieważ komunikacja bezprzewodowa między sensorami a gatewayem jest również szyfrowana, po tej aktualizacji zyskujesz pełne bezpieczeństwo!


Niestandardowy endpoint API

Ta funkcja umożliwia użytkownikom skonfigurowanie niestandardowego endpoint’u API, do którego Efento Gateway będzie wysyłać dane. W poprzedniej wersji Efento Gateway pomiary były zawsze wysyłane na ten sam endpoint („/ api / v2 / measurement”). W wersji oprogramowania 5.0.0 możesz skonfigurować dowolny punkt końcowy, a gateway wyśle do niego dane. Dzięki temu integracja sensorów Efento z Twoim oprogramowaniem jest jeszcze prostsza!

NIESTANDARDOWE NAGŁÓWKI HTTP

Domyślnie Efento Gateway przesyła wartość z pola „Klucz organizacji” w nagłówku http. Domyślne nagłówki http wyglądają następująco:

Content-Type: application/json
charset=UTF-8
X-Api-Token: <wartość z pola Klucz organizacji>


Jeśli chcesz, możesz ustawić gateway’a tak, aby używała niestandardowych nagłówków. Aby to zrobić, ustaw przełącznik „Własne nagłówki” na „WŁ.” I dodaj nazwy nagłówków oraz ich wartości. Możesz dodać maksymalnie pięć niestandardowych nagłówków. Nagłówki zostaną wysłane w tej samej kolejności, jak na liście nagłówków. Nagłówki „Content-Type” i „charset” są zawsze dodawane do sekcji nagłówków.

Na przykład, jeśli dodałeś nagłówek o nazwie „Token” z wartością „sdffsWED34sdfFG6wddV3”, nagłówki wysłane przez Efento Gateway wyglądałyby następująco:

Content-Type: application/json
charset=UTF-8
Token: sdffsWED34sdfFG6wddV3

Należy pamiętać, że wiadomości wysyłane przez serwer do Efento Gateway nie mogą zawierać więcej niż dziesięciu nagłówków. Każda wartość powyżej tej wartości będzie traktowana jako błędna, a gateway nie zaakceptuje tej wiadomości.

Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach Efento Gateway, zapoznaj się z instrukcją obsługi