Efento Cloud wraz z centralą Tank Ranger umożliwia monitoring zbiorników na paliwa płynne