Nowa aplikacja Efento Cloud

Z przyjemnością informujemy że dostępna jest już nasza nowa aplikacja Efento Cloud. Aplikacja mobilna, która pozwala na dostęp i obsługę konta w chmurze z poziomu smartphona, z dowolnego miejsca na Świecie.

Zarządzanie i konfiguracja organizacjami, sensorami i alarmami z poziomu smartphona jest szybka, intuicyjna i wygodna. Dodanie sensora do organizacji zajmuje ok 45 sekund, nie potrzebne są dodatkowe urządzenia, wszystko można skonfigurować z poziomu aplikacji. 

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE APLIKACJI:

WIDOK SENSORÓW

Przedstawia pomiary i inne ważne informacje o wszystkich czujnikach dodanych do organizacji. Znajdują się tam aktualne pomiary czujników wraz z czasem pomiaru oraz lokalizacją czujników w strukturze organizacji. Po lewej stronie obok nazwy czujnika widoczny jest jego aktualny status: OK – zielona etykieta ze słowem OK oznacza, że czujnik działa poprawnie i wysyła dane na platformę Utracony – szara etykieta ze słowem ZGUBIONY oznacza, że platforma nie odbiera danych z czujnika. Alarm – kolor czerwony z napisem ALARM oznacza, że próg alarmowy tego czujnika został przekroczony Bateria – oznacza, że bateria czujnika wyczerpuje się i należy ją wymienić Po wybraniu czujnika widoczne są szczegółowe informacje takie jak zdarzenia alarmowe, dane pomiarowe w formie tabeli lub wykresu oraz reguły alarmowe, do których czujnik jest przypisany.

Widok sensorów

Alarmy

Przykładowe alarmy

Dla każdego sensora jest możliwość ustawienia reguł alarmowych, które po ich przekroczeniu generują alarm dla określonego czujnika. Informacja o alarmie jest widoczna przy każdym czujniku oraz może być wysyłana jako powiadomienie e-mail lub SMS.

REGUŁY ALARMOWE

Są to formuły, które określają, jakie zdarzenia w Efento Cloud powinny zainicjować alarm. Reguła składa się z impulsu, warunku i działania, np .: jeśli temperatura (impuls) wzrośnie powyżej 10 stopni (warunek), platforma wyśle ​​powiadomienie SMS do wybranych odbiorców (akcja). Reguły można skonfigurować według własnego uznania – np. wysyłanie powiadomień do różnych odbiorców w zależności od poziomu temperatury; przekroczenie progów będzie rejestrowane tylko na platformie (bez wysyłania powiadomienia) itp. Można zdefiniować dowolną liczbę reguł alarmowych i przypisać czujniki do każdego z nich. Na platformie Efento Cloud możesz skonfigurować kilka różnych rodzajów reguł w zależności od impulsu, który zainicjował alarm.

Przykładowe reguły alarmowe

LOKALIZACJE

Przykładowe lokalizacje

Aplikacja umożliwia łatwe porządkowanie i zarządzanie przypisanymi do nich lokalizacjami i czujnikami. Dzięki temu można stworzyć drzewo lokalizacji i mieć przejrzysty dostęp do danych. Sposób grupowania czujników jest nieograniczony, można użyć rozkładu geograficznego (np. Kraj -> Dzielnice -> Miasta -> Obiekty), rozkładu funkcji (np. Typ obiektu -> Miasto -> Dokładna lokalizacja) lub dowolnego innego, w zależności od potrzeb . Ponadto użytkownicy przypisani do Twojej organizacji mogą otrzymać określone uprawnienia w różnych lokalizacjach.

RAPORTY

Pomiary z wybranego okresu można w dowolnym momencie wyeksportować jako plik PDF lub CSV. Ponadto Efento Cloud pozwala skonfigurować automatyczne raporty, które będą wysyłane z wybraną częstotliwością (np. codziennie, raz w tygodniu lub raz w miesiącu) na dowolny adres e-mail. Raporty zawierają pomiary wykonane przez czujniki. Dodatkowo mogą zawierać informacje o zdarzeniach, takich jak naruszenie reguł alarmowych, utrata połączenia lub niski poziom baterii. Pomiary można zapisać w raportach z częstotliwością 3/15/30/60 minut.

Raport z sensora

Aby móc korzystać z aplikacji mobilnej Efento, wymagane jest posiadanie konta na platformie Efento Cloud.

Aplikację można bezpłatnie pobrać ze sklepu Google Play. Podczas rejestracji nastąpi przekierowanie na stronę Efento Cloud, gdzie należy założyć konto. Po skonfigurowaniu konta wysyłana jest wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym, który należy kliknąć w celu dokończenia rejestracji.
Użytkownicy, którzy mają już zarejestrowane, aktywne konto, mogą pominąć powyższe kroki i zalogować się, wpisując swój adres e-mail i hasło bezpośrednio w aplikacji.

Pełna instrukcja obsługi dostępna jest tutaj.