Nowe technologie na Polskiej Wystawie Gospodarczej – Warszawa

28 września 2018 roku Prezydent Andrzej Duda otworzył na pl. Piłsudskiego w Warszawie ekspozycję Polskiej Wystawy Gospodarczej. Celem wystawy jest pokazanie rozwoju i osiągnięć polskiej gospodarki w ostatnim stuleciu oraz przedstawienie sukcesów polskiej myśli technicznej i technologicznej. Efento zostało zaproszone do zaprezentowania swoich rozwiązań w kategorii „Nowe technologie”.

Wystawa została przygotowana z okazji dwóch wydarzeń, których okrągłe rocznice przypadają na ten i przyszły rok – stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i dziewięćdziesiąta rocznica Powszechnej Wystawy Krajowej, która odbyła się w 1929 roku w Poznaniu. Polska Wystawa Gospodarcza jest pierwszą od tamtego czasu wystawą szeroko prezentującą osiągnięcia polskiej gospodarki i przemysłu. Realizacja idei Polskiej Wystawy Gospodarczej podporządkowana została pięciu ważnym obszarom tematycznym:

Solidarność – łączy w sobie pamięć i szacunek do naszej historii z ideą jedności i wzajemnego wspierania się w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i dobrobytu.

Nowe technologie – rozwój cyfryzacji, biotechnologii, nowych zaawansowanych materiałów i rozwiązań pojawiających się we wszystkich dziedzinach nauki.

Kreatywność – motorem polskiej gospodarki jest tworzenie nowych idei i powiązanie ich ze stale zmieniającymi się możliwościami produkcyjnymi.

Rozwój – odpowiedzią na wyzwania stojące przed polską gospodarką jest stworzenie właściwej wizji rozwoju kraju.

Przyszłe pokolenia – tradycja i dziedzictwo przodków tworzą fundamenty rozwoju przyszłych pokoleń.

Otwarta ekspozycja to także zapowiedź wystawy, która powstanie w połowie przyszłego roku na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. Otwierając wystawę Prezydent podkreślał:

„Chciałbym, aby wystawa przyciągnęła wielu zwiedzających, ale zwłaszcza młodych ludzi. Aby była nie tylko świadectwem ostatnich stu lat, ale przede wszystkim stała się natchnieniem na przyszłość. Żeby budowała dumę z tego, co osiągnęliśmy, co potrafimy, jacy jesteśmy i co w związku z tym możemy osiągnąć.”

Nowe Technologie na Polskiej Wystawie Gospodarczej

W ramach kategorii Nowe technologie, w której zaprezentowane są rozwiązania Efento, prezentowany jest rozwój cyfryzacji, biotechnologii, nowych zaawansowanych materiałów i rozwiązań pojawiających się we wszystkich dziedzinach nauki, a także rewolucja związana z rozpowszechnieniem sztucznej inteligencji i robotów. W kategorii prezentowane jest dwanaście firm. Wśród nich znajdują się zarówno giganci IT – Comarch jak i mniejsze firmy oferujące innowacyjne i nowoczesne rozwiązania.

 • Advanvced Protection System – zapobieganie zagrożeniom, jakie mogą nieść bezzałogowe obiekty latające
 • Billtech Group Ap. z o.o.– darmowa platforma do opłacania rachunków
 • BZB UAS sp.z o.o. – cyfrowe ortofotomapy z dronów
 • Comarch – software ERP i telekomunikacyjne
 • Efento Sp. J – Internet Rzeczy – sensory bezprzewodowe
 • FlyTech UAV – latające systemy bezzałogowe do profesjonalnych zastosowań
 • Hotallor– Inteligentny system rezerwacji hotelowych
 • Cashdirector S.A – księgowość online zintegrowana z bankowością internetową
 • Apzumi Spatial – rozszerzona rzeczywistość w Przemyśle 4.0
 • Cyberus Key – platforma do potwierdzania tożsamości jednym kliknięciem
 • Elastic Cloud Solutions –  elastyczny intranet dla każdej firmy
 • Gradis – nowe spojrzenie na oświetlenie uliczne
 • Ident sp – weryfikacja autentyczności, zapewnienie integralności oraz bezpieczeństwa informacji.

 

Prezentacja Efento  na Polskiej Wystawie Gospodarczej

Prezentacja Efento na Polskiej Wystawie Gospodarczej

 

Efento Sp. j. to polski startup powstały w 2016 roku, który oferuje rozwiązanie umożliwiające monitorowanie i analizę różnych wielkości fizycznych, oparte na bezprzewodowych sensorach i rozbudowanej platformie w chmurze oraz aplikacjach mobilnych. Sensory mierzą, m.in.: temperaturę, wilgotność, ciśnienie różnicowe, ciśnienie atmosferyczne, wibracje, stężenie oparów paliw oraz wycieki. Platforma umożliwia m.in.: wysyłanie powiadomień, generowanie automatycznych raportów, zarządzanie urządzeniami oraz prezentację i analizę danych pomiarowych. 
Obecnie urządzenia Efento są używane przez około 3000 klientow, w tym firmy przemysłowe, farmaceutyczne, szpitale i magazyny w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii, Norwegii, na Węgrzech, a także na Filipinach i w RPA. W 2018 firma opracowała System Monitorowania Wielkości Fizycznych w technologii NB-IoT, który został wyróżniony przez Association for Sensors and Measurement – Niemcy nominacją do grupy 35 najciekawszych rozwiązań z zakresu techniki pomiarowej i sensorowej na świecie. Uczestnik IV edycji projektu „Startupy w Pałacu”.

 

 

Po otwarciu Wystawy w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie, na które zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele firm prezentowanych w ramach Polskiej Wystawy Gospodarczej

 

Polska Wystawa Gospodarcza – inspiracja 

Inspiracją dla Polskiej Wystawy Gospodarczej jest Powszechna Wystawa Krajowa, która odbyła się w 1929 roku w Poznaniu.  Miała prezentować gospodarczy, rolniczy, kulturalny, naukowy i polityczny dorobek państwa, a także ułatwić nawiązywanie kontaktów z Polakami mieszkającymi za granicą. Okazją do realizacji postawionych sobie założeń była dziesiąta rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W osobnych pawilonach zaprezentowały się miasta Gdańsk i Lwów, a także Fabryka Czekolady Goplana, firmy E. Wedel i syn oraz Browar Okocimski. 
Przestrzeń wystawowa zajmowała powierzchnię 65 hektarów i liczyła aż 112 pawilonów, w których prawie 1,5 tysiąca wystawców zaprezentowało m.in. polskie dokonania w dziedzinie przemysłu, handlu, rolnictwa, opieki społecznej, wychowania fizycznego, higieny, sportu, kultury, sztuki i nauki.

Polska Wystawa Gospodarcza 2018-2019 jest pierwszą w pełni zrealizowaną, nawiązującą do idei z 1929 roku, wystawą popularyzującą osiągnięcia polskiej gospodarki.

Więcej informacji na temat Polskiej Wystawy Gospodarczej.