Październikowa aktualizacja Efento Cloud

Z przyjemnością informujemy, że pojawiła się nowa aktualizacja dla platformy Efento Cloud. Aktualizacja jest automatycznie dostępna dla wszystkich użytkowników i bez dodatkowych opłat.

Najważniejsze zmiany jakie zostały wprowadzone to:

  • Możliwość podmiany rejestratorów
  • Powiadomienie o niskim stanie SMS
  • Zmiana sposobu dodawania rejestratorów

Podmiana rejestratorów

Dzięki aktualizacji dotyczącej podmiany sensorów, użytkownik może dowolnie zamieniać rejestratory bez utraty danych i z zachowaniem ciągłości dotychczasowych pomiarów np. w przypadku okresowego wzorcowania rejestratora. Podmiana rejestratora odbywa się z poziomu menu konfiguracji. Użytkownik wybiera rejestrator, który ma być podmieniony i z listy nowych wybiera urządzenie, które ma być dodane w jego miejsce. Dane pomiarowe oraz konfiguracja (reguły alarmowe, raporty automatyczne) podmienianego rejestratora zostają zachowane, a nowy rejestrator rozpoczyna przesyłanie danych. Informacja o podmianie zostaje zapisana w logach systemowych.

Podmiana rejestratora nie wymaga zakupu dodatkowej licencji.

W nowej wersji platformy Efento Cloud możliwa jest podmiana rejestratorów
W nowej wersji platformy Efento Cloud możliwa jest podmiana rejestratorów

Powiadomienie o niskim stanie SMS

Dzięki tej aktualizacji administratorzy organizacji są informowani o niskim stanie konta SMS. W przypadku gdy liczba dostępnych SMS spadnie poniżej 15, automatycznie wysłane zostaną powiadomienia e-mail do wszystkich administratorów organizacji wraz z informacją o bieżącym stanie konta SMS. Powiadomienia są włączone automatycznie i nie mogą być wyłączone.

Powiadomienie e-mail dla niskiego stanu SMS
Powiadomienie e-mail dla niskiego stanu SMS

Zmiana sposobu dodawania rejestratorów

Zmieniony został również sposób dodawania nowych rejestratorów. Do tej pory klucz licencyjny przypisywany był do każdego z rejestratorów. Po aktualizacji klucz licencyjny przypisywany jest do organizacji i umożliwia dodanie określonej liczby rejestratorów. To rozwiązanie powoduje, że dodawanie wielu rejestratorów na raz jest szybkie i wygodne. Dodatkowo możliwe jest dowolne podmienianie rejestratorów w ramach organizacji aż do osiągnięcia liczby określonej przez licencję.

Dodatkowo wprowadzone zostały następujące zmiany:

  • Dodanie lokalizacji w zakładce alarmy
  • Dodanie lokalizacji w regułach
  • Usunięcie skróconych nazw lokalizacji (3 znakowy kod organizacji)

Dodanie lokalizacji w regułach

W zakładce Reguły pojawiło się drzewko lokalizacji, pozwalające na szybkie i łatwe odfiltrowanie reguł alarmowych dotyczących wybranej lokalizacji. Dzięki temu wybierając np. lokalizację Kraków widzimy wszystkie reguły alarmowe dotyczące rejestratorów przypisanych do Krakowa, nie widoczne są natomiast pozostałe reguły alarmowe. Pozwala to na wygodne grupowanie reguł, szczególnie w dużych organizacjach.

Aktualizacja drzewa lokalizacyjnego dla reguł alarmowych
Aktualizacja drzewa lokalizacyjnego dla reguł alarmowych

Dodanie kolumny “Lokalizacja”  w alarmach

W zakładce Alarmy pojawiła się funkcja umożliwiająca filtrowanie  po określonej lokalizacji. Dzięki temu w łatwy i wygodny sposób można zobaczyć alarmy dotyczące rejestratorów w wybranej lokalizacji.

W ramach październikowej aktualizacji Efento Cloud dodana została kolumna "Lokalizacja" w zakładce Alarmy
W ramach październikowej aktualizacji Efento Cloud dodana została kolumna „Lokalizacja” w zakładce Alarmy