Sensory Efento zintegrowane z AutoIDMed2 firmy Greensoft

Rozwijane przez firmę Greensoft oprogramowanie AutoIDMed2 przeznaczone jest dla banków komórek, klinik transplantacyjnych, placówek i laboratoriów służby zdrowia. System zapewnia zgodność z normą ISBT128 i przestrzeganie rygorystycznych procedur dotyczących działalności w zakresie przetwarzania preparatów krwiopochodnych, szpiku oraz tkanek. Dzięki integracji oprogramowania z sensorami i gateway’ami Efento oprogramowanie umożliwia dodatkowo rejestrację temperatury w lodówkach, zamrażarkach i cieplarkach, w których przechowywane są preparaty.

Do najważniejszych funkcji systemu należą:

  • Rejestracja kwalifikacji dawcy wraz z towarzyszącymi wynikami badań wirusologicznych, genetycznych oraz towarzyszącej dokumentacji
  • Wydruk etykiet dla donacji w oparciu o własny katalog etykiet
  • Rejestrację etapów procesu pobrania, przetwarzania, przechowywania i uwalniania
  • Śledzenie zdarzeń laboratoryjnych w zakresie przetwarzania preparatów krwiopochodnych i tkanek
  • Rejestrowanie zużycia materiałów, odczynników i sprzętu jednorazowego użytku w kontekście donacji lub etapu procesu dla donacji – moduł gospodarki magazynowej
  • Wsparcie przy tworzeniu dokumentacji związanych z procedurami medycznymi pobranych donacji – wypełnienie szablonów dokumentacji
  • Wsparcie monitoringu środowiska dla sprzętu i pomieszczeń
  • Monitorowanie temperatury, wilgotności i ciśnienia w oparciu system czujników Efento
Ekran rejestracji donacji

Ekran rejestracji donacji

Dane pomiarowe z sensorów temperatury i wilgotności są przesyłane do komputera, na którym zainstalowane jest oprogramowanie przy pomocy Efento Gateway. Dodatkowo gateway zapisuje wszystkie pomiary sensorów we własnej wbudowanej pamięci i w przypadku wyłączenia komputera brakujące pomiary są dosyłane po ponownym nawiązaniu łączności.

Prezentacja danych z sensorów w programie AutoIDMed2

Prezentacja danych z sensorów w programie AutoIDMed2

W programie AutoIDMed2 dane pomiarowe mogą być prezentowane w formie tabeli lub wykresu. Pomiary mogą być wyeksportowane do pliku csv, który może być otworzony i przetwarzany np. przy pomocy MS Excel lub OpenOffice Calc. Dane pomiarowe mogą być również wydrukowane na potrzeby archiwizacji.

Na życzenie klienta sensory mogą być dostarczone wraz z certyfikatem wzorcowania w dowolnych punktach temperatury i wilgotności przez akredytowane laboratorium.

Oprogramowanie AutoIDMed2 jest rozwijane przez firmę Greensoft. Więcej informacji na temat oprogramowania oraz o wdrożeniach znaleźć można na stronie producenta.