4 Wojskowy Szpital Kliniczny - wdrożenie sytemu monitorowania temperatury i wilgotności Efento Cloud

„System Efento pozwolił na monitoring temperatur i wilgotności w chłodziarkach i pomieszczeniach Apteki Szpitalnej. Informacja SMS i email o przekroczeniach monitorowanych parametrów, pozwala na interwencję poza godzinami pracy Apteki. Stanowi dobre zabezpieczenie produktów leczniczych i wyrobów medycznych przechowywanych w Aptece.
System pozwala na podgląd temperatur z zewnątrz (spoza Apteki), tworzenie raportów, nie wymaga połączeń kablowych, umożliwia pomiar w wielu punktach jednocześnie.
Znajdzie zastosowanie w miejscach, gdzie ze względu na rozmieszczenie punktów pomiaru, połączenia przewodowe stanowiłyby barierę.
W naszej opinii, dobry kontakt  z Firmą, pomoc w dobraniu odpowiedniej konfiguracji systemu Efento, łatwość instalacji i bieżącej obsługi, przekłada się na wysoką ocenę systemu Efento.”

Kierownik Sekcji Planowania i Ewidencji, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Wrocław.

Klient

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu to jedna z najnowocześniejszych placówek. Dysponuje najnowszej generacji aparaturą medyczną i sprzętem diagnostycznym. Składa się z pięciu dużych klinik, 27 oddziałów klinicznych, szpitalnego oddziału ratunkowego, lądowiska dla śmigłowców, kilkunastu zakładów specjalistycznych, laboratoriów, pracowni diagnostycznych oraz polikliniki. Rocznie leczy w swoich oddziałach ponad 60 tys. pacjentów.

Problem

Apteka Szpitalna 4WSK, która zaopatruje w produkty lecznicze oraz wyroby medyczne wszystkie oddziały, wymagała nowoczesnego, bezprzewodowego systemu, który umożliwi stałe monitorowanie temperatury zgodnie z obowiązującymi przepisami zarówno w chłodziarkach jak i w pomieszczeniach Apteki Szpitalnej.

Zgodnie z przepisami wymagany jest stały monitoring temperatury zarówno w chłodziarkach jak i w pomieszczeniach, w których znajdują się produkty lecznicze oraz wyroby medyczne.

Rozwiązanie

Apteka szpitalna 4WSK do monitorowania temperatury w lodówkach oraz pomieszczeniach, w których przechowywane są produkty lecznicze używa systemu Efento Cloud.

Bezprzewodowe rejestratory Efento, mierzą temperaturę, a następnie przesyłają dane do gateway, skąd są one transmitowane do platformy “w chmurze” – Efento Cloud.
System nie wymaga u użytkownika własnych serwerów lub dedykowanych komputerów.

Rozwiązanie Efento Cloud umożliwia gromadzenie i wizualizację danych z rejestratorów temperatury (np. w formie wykresu lub tabel) oraz generowanie automatycznych raportów.

Platforma Efento Cloud to 13 równolegle pracujących serwerów rozmieszczonych w różnych miejscach. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w razie awarii lub kłopotów z transmisją danych do któregoś z serwerów, ich funkcje przejmują pozostałe. Takie rozwiązanie zapewnia ciągłą pracę platformy i pełne bezpieczeństwo danych pomiarowych.

W przypadku przekroczenia ustalonych progów system pozwala na wysyłkę powiadomień do dowolnej liczby użytkowników, zarówno w formie wiadomości e-mail jak i SMS.

Efekt

Szpital 4WSK rozwiązał problem monitorowania temperatury, uzyskując pewność działania i bezpieczeństwo danych.
Uprawnione osoby mają dostęp do bieżących pomiarów z dowolnego miejsca.
Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów abonamentowych, unowocześnione wersje oprogramowania otrzymuje za darmo.
Do rozbudowy systemu wymagany jest wyłącznie zakup czujników, bo jeden gateway może pracować  ponad 120 czujnikami.
Istniejąca struktura pozwala również na podłączanie czujników temperatury w zbiornikach z ciekłym azotem, czujników – rejestratorów ciśnienia różnicowego do monitorowania clean room’’ow (sale operacyjne, pomieszczenia do przechowywania preparatów transplantologicznych).

Bezpieczeństwo produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych jest monitorowane.
Oszczędność czasu związana z automatycznym gromadzeniem danych i generowaniem raportów
Wdrożone rozwiązanie jest zgodne z regulacjami prawnymi

Przetestuj Efento Cloud bez żadnych zobowiązań!

Jeżeli nie jesteś jeszcze pewny, że Efento Cloud to rozwiązanie dla Ciebie, wypożyczymy Ci Efento Gateway i dwa sensory, abyś mógł przekonać się jak wygodna jest nasza platforma.