Akredytowane laboratorium UO-Technologia - wdrożenie systemu monitoringu temperatury Efento Cloud

“Jesteśmy zadowoleni z pracy systemu.
System Efento zastępuje w naszym akredytowanym laboratorium manualne pomiary temperatur i wilgotności środowiska oraz pomiary temperatury w lodówkach i zamrażarkach. System jest intuicyjny i przyjazny instalacja jak i samo użytkowanie przebiegło bez problemów.”

Starszy Specjalista ds. Badań i Rozwoju
UO-Technologia

Klient

Akredytowane laboratorium UO – Technologia to nowoczesne laboratorium z wysoko wykwalifikowanym personelem naukowym. Oferta laboratorium kierowana jest głównie do producentów i dystrybutorów owoców i warzyw, a także do przedstawicieli przemysłu spożywczego. Laboratorium bada parametry fizykochemiczne owoców i warzyw oraz pozostałości środków ochrony roślin (w tym oznaczanie ilości pestycydów). Ponadto laboratorium wykonuje analizy skażeń mikrobiologicznych.

Problem

Laboratorium dysponuje wysokiej klasy sprzętem laboratoryjnym, który zapewnia najwyższe standardy otrzymywanych wyników badań. W laboratoriach bardzo ważną kwestią jest stała kontrola temperatury w urządzeniach takich jak lodówki, zamrażarki czy cieplarki. Zachowanie optymalnych warunków temperatury w urządzeniach wpływa na prawidłowość wyników badań oraz zwiększa bezpieczeństwo przechowywania określonych substancji.

Rozwiązanie

Klient zdecydował się na zakup systemu bezprzewodowych rejestratorów temperatury Efento Cloud do stałego monitoringu w laboratorium. Kilkanaście czujników zostało umieszczonych w lodówkach, cieplarkach, zamrażarkach niskotemperaturowych, a także w pomieszczeniach, gdzie oprócz temperatury monitorowania jest wilgotność. Zakres monitorowanych temperatur mieści się w przedziale od -75°C do +27°C.  Przed zakupem wszystkie czujnik zostały wysłane do akredytowanego laboratorium wzorcującego, które wykonuje wzorcowanie takich urządzeń.

Bezprzewodowe rejestratory temperatury Efento, mierzą temperaturę, a następnie przesyłają dane do gateway, skąd są one transmitowane do platformy “w chmurze” – Efento Cloud.

Rozwiązanie Efento Cloud umożliwia gromadzenie i wizualizację danych z rejestratorów (np. w formie wykresu lub tabel) oraz generowanie automatycznych raportów. W przypadku przekroczenia ustalonych progów system pozwala na wysyłkę powiadomień do dowolnej liczby użytkowników, zarówno w formie wiadomości e-mail jak i SMS.

Efekt

Rozwiązanie Efento Cloud pozwoliło na stały monitoring temperatury w urządzeniach znajdujących się w laboratorium. System informuje za pomocą sms o przekroczeniach ustalonych progów dzięki czemu pozwala na reakcję personelu, gdy któreś z urządzeń pracuje poza prawidłowym zakresem.

Urządzenia w laboratorium pod stałą kontrolą temperatury
Oszczędność czasu związana z automatycznym gromadzeniem danych i generowaniem raportów
Prosta i szybka instalacja 

Przetestuj Efento Cloud bez żadnych zobowiązań!

Jeżeli nie jesteś jeszcze pewny, że Efento Cloud to rozwiązanie dla Ciebie, wypożyczymy Ci Efento Gateway i dwa sensory, abyś mógł przekonać się jak wygodna jest nasza platforma.