Enel-Med - prawidłowe przechowywanie szczepionek gwarancją zdrowia pacjentów

ENEL-MED – sieć placówek medycznych

Istnieje od 1993 roku. Od 2011 r. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Klient

Firma oferuje pełną obsługę medyczną na terenie całego kraju, w skład grupy wchodzą przychodnie wieloprofilowe, dwa szpitale, oddziały diagnostyki obrazowej oraz specjalistyczne kliniki: medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Prowadzi pacjenta od konsultacji, przez diagnostykę, hospitalizację, operację, aż po rehabilitację – czyli przez cały zamknięty cykl leczenia.

Problem

W placówkach Enel-Med przechowywane są duże ilości szczepionek, które muszą znajdować się w odpowiednich warunkach.
Dla kierownicta Enel-Med szczególnie istotna była możliwość nadzorowania wszystkich placówek z jednego miejsca – Centrum Monitorowania. Tak, aby w ten sposób powstała możliwość zarządzania alarmami i raportami we wszystkich placówkach na terenie Polski.
Dla bezpieczeństawa pacjentów, istotna była możliwość kontroli działania systemów chłodniczych i ich walidacji przez niezależnych pracowników.

Zgodnie z przepisami wymagany jest stały monitoring temperatury zarówno w chłodziarkach jak i w pomieszczeniach, w których znajdują się produkty lecznicze oraz wyroby medyczne.

Rozwiązanie

W placówkach Enel-Med na terenie całej Polski, zastosowano system Efento Cloud, składający się z rejestratorów temperatury oraz Gateway’a. Urządzenia rejestrują na bieżąco parametry, które są transmitowane bezprzewodowo do Gateway’a Bluetooth/Ethernet. Gateway, podłączony jest wprost do modemu LTE i przekazuje dane na platformę Efento Cloud.

Dane są na bieżąco wizualizowane na planie obiektu, a w przypadku przekroczenia zadanych parametrów generują się alarmy. Pełna analiza stanu przechowywania szczepionek jest możliwa dzięki automatycznym raportom.
Rozwiązanie takie pozwala na zdalny nadzór nad panującą temperaturą w lodówkach rozmieszczonych w różnych pomieszczeniach / budynkach a także w różnych miastach.
Wszystkie dane zapisywane są na platformie serwerowej w chmurze – Efento Cloud. Platforma przeznaczona jest do obiektów, w których monitorowane jest od kilkunastu do kilkuset punktów pomiarowych. Punkty te, jak w przypadku placówek Enel-Med, rozmieszczone są na terenie całej Polski. Dane do platformy mogą być przesyłane z dowolnej lokalizacji, a dostęp do nich możliwy jest przez przeglądarkę internetową. Dzięki temu nadzór nad warunkami panującymi w lodówkach sprawować może jedna osoba dedykowana dla danej placówki lub dla wszystkich placówek w Polsce. 

Zobacz jak działa Efento Cloud

Rozwiązanie Efento Cloud umożliwia gromadzenie i wizualizację danych z rejestratorów (np. w formie wykresu lub tabel) oraz generowanie automatycznych raportów. W przypadku przekroczenia ustalonych progów system pozwala na wysyłkę powiadomień do dowolnej liczby użytkowników, zarówno w formie wiadomości e-mail jak i SMS. O wystąpieniu alarmu informowane są osoby odpowiedzialne za nadzór.

Efekt

System przeznaczony dla kilkunastu oddziałow pracuje automatycznie.
Dla okresowej walidacji – sprawdzenia poprawności działania, w skali ogólnopolskiej wystarczy nadzór jednej osoby.
Personel placówek nie jest absorbowany nadzorem nad urządzeniami technicznych i sprawdzaniem poprawności ich działania.

System pracuje bezawaryjnie i nie wymaga u użytkownika własnych serwerów lub dedykowanych komputerów.

Zdalny nadzór warunków klimatycznych w lodówkach przeznaczonych do przechowywania szczepionek
Oszczędność czasu związana z automatycznym gromadzeniem danych i generowaniem raportów
Prosta i szybka instalacja 

Przetestuj Efento Cloud bez żadnych zobowiązań!

Jeżeli nie jesteś jeszcze pewny, że Efento Cloud to rozwiązanie dla Ciebie, wypożyczymy Ci Efento Gateway i dwa sensory, abyś mógł przekonać się jak wygodna jest nasza platforma.