Wdrożenie sytemu monitorowania temperatury i wilgotności Efento Cloud w norweskiej firmie cateringowej Dønn Ærlig

Klient

Dønn Ærlig Catering AS jest największym dostawcą ciepłych posiłków do przedszkoli na terenie Oslo i regionu Akershus. Ponadto firma przygotowuje i dostarcza catering na różnego rodzaju uroczystości m.in. obsługuje wesela, imprezy firmowe, sportowe, artystyczne i wiele innych.

Problem

Firma Dønn Ærlig dbając o swoją wysoką renomę chce, aby produkty były najwyższej jakości. Ponadto przepisy sanitarne w Norwegii nakładają obowiązek przechowywane surowców spożywczych w optymalnych temperaturach. Jednym z podstawowych warunków przygotowywania zdrowych i dobrych pod względem jakościowym potraw w zakładach żywienia zbiorowego jest stała kontrola temperatury magazynowanych produktów.

Rozwiązanie

Firma Dønn Ærlig zdecydowała się na zakup bezprzewodowego systemu kontroli i monitoringu temperatury i wilgotności: Efento Cloud. Rejestratory umieszczone zostały  w zamrażarkach i chłodniach, w których temperatura mieści się w przedziale od -25°C do 12 °C. W pomieszczeniu, w którym przechowywane są warzywa kontrolowana jest również wilgotność. Dane z czujników przesyłane są poprzez Gateway do platformy Efento Cloud. Pracownicy odpowiedzialni za jakość produktów mają dostęp do informacji gromadzonych na platformie oraz informowani są (przy pomocy alarmów) w przypadku zarejestrowania przez którykolwiek z czujników przekroczenia ustawionej temperatury granicznej. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie podjęcie działań mających na celu przywrócenie optymalnych warunków przechowywania żywności.

Platforma Efento Cloud to 13 równolegle pracujących serwerów rozmieszczonych w różnych miejscach. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w razie awarii lub kłopotów z transmisją danych do któregoś z serwerów, ich funkcje przejmują pozostałe. Takie rozwiązanie zapewnia ciągłą pracę platformy i pełne bezpieczeństwo danych pomiarowych.

W przypadku przekroczenia ustalonych progów system pozwala na wysyłkę powiadomień do dowolnej liczby użytkowników, zarówno w formie wiadomości e-mail jak i SMS.

Efekt

Produkty i dania gotowe przechowywane są w kontrolowanych warunkach, a pracownicy informowani są w przypadku przekroczenia ustalonych progów temperatur. System jest bezprzewodowy, dzięki czemu instalacja rejestratorów temperatury sprowadza się do ich rozmieszczenia w odpowiednich punktach, bez konieczności prowadzenia kabli. Koszty obsługi i konserwacji systemu przez użytkownika są znikome, ponieważ platforma Efento Cloud, utrzymywana w “chmurze”, jest zarządzana i bezpłatnie aktualizowana przez producenta – firmę Efento.

Żywość przechowywana jest w kontrolowanych warunkach
Łatwa instalacja monitoringu warunków środowiskowych u klienta
Produkty przechowywane są
zgodnie z obowiązującymi
przepisami 
sanitarnymi

Przetestuj Efento Cloud bez żadnych zobowiązań!

Jeżeli nie jesteś jeszcze pewny, że Efento Cloud to rozwiązanie dla Ciebie, wypożyczymy Ci Efento Gateway i dwa sensory, abyś mógł przekonać się jak wygodna jest nasza platforma.