Małopolskie Hospicjum dla Dzieci - wdrożenie sytemu monitorowania temperatury Efento Cloud

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami. Prowadzi m.in. hospicjum domowe, Centrum Opieki Wyręczającej i hospicjum perinatalne. Misją i celem statutowym Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci jest zapewnienie opieki jak największej liczbie nieuleczalnie chorych dzieci. Małopolskie Hospicjum dla Dzieci (MHD) mieści się w nowo wybudowanym obiekcie. Budynek, wraz z instalacjami, został zaprojektowany z maksymalną troską o wygodę i bezpieczeństwo małych pacjentów.

Problem

Jednym z kluczowych zagadnień w pracy ośrodka jest problem przechowywania leków, zarówno tych w lodówkach jak i w pomieszczeniach aptecznych. Leki powinny być przechowywane w stałych, kontrolowanych warunkach, a w razie wystąpienia zagrożeń (np. nagłego wzrostu lub spadku temperatury), personel Hospicjum powinien zostać powiadomiony przy pomocy SMS lub e-mail.

Personel Hospicjum chce na bieżąco być informowany o nagłych, niebezpiecznych zmianach temperatury w lodówkach i pomieszczeniach, gdzie przechowywane są leki

Rozwiązanie

Małopolskie Hospicjum Dziecięce do monitorowania warunków środowiskowych w pomieszczeniach i temperatury w lodówkach używa Efento Cloud.
W pomieszczeniach aptecznych, gabinetach zabiegowych, lodówkach medycznych umieszczone są bezprzewodowe rejestratory Efento, które mierzą temperaturę i wilgotność a następnie przesyłają dane do gateway, skąd są one transmitowane do platformy “w chmurze” – Efento Cloud.

Efento Cloud to 13 równolegle pracujących serwerów rozmieszczonych w różnych miejscach. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w razie awarii lub kłopotów z transmisją danych do którejkolwiek z maszyn, ich funkcje przejmują pozostałe. Takie rozwiązanie zapewnia ciągłą pracę platformy i pełne bezpieczeństwo danych pomiarowych.

Platforma Efento Cloud gromadzi dane i analizuje dane, w przypadku wykrycia nieprawidłowości – np. przekroczona bezpieczna wartość temperatury, powiadamia odpowiednich użytkowników przy pomocy SMS lub e-mail. Dodatkowo, platforma oferuje wiele funkcji związanych z wizualizacją danych – np. wykresy, plan budynku wraz z informacją o warunkach panujących w poszczególnych pomieszczeniach.
Rejestratory temperatury Efento to uniwersalne urządzenia, które mogą pracować równolegle ze smartfonami. Osoby przebywające w obiekcie mogą dzięki darmowej aplikacji śledzić bieżące wartości pomiarów na swoich smartfonach.

Efekt

Bezpieczeństwo przechowywania danych i niezawodność systemu monitorowania temperatury i wilgotności znacznie przewyższa dotychczas stosowane rozwiązania. Koszty obsługi i konserwacji systemu przez użytkownika są znikome, ponieważ platforma Efento Cloud, utrzymywana w “chmurze” jest zarządzane i bezpłatnie aktualizowana przez producenta – firmę Efento.

Ze względu na bezprzewodową pracę systemu, jego instalacja jest szybka i wygodna, bez konieczności prowadzenia dodatkowych kabli w budynku.

Bezpieczeństwo szczepionek jest monitorowane
Oszczędność czasu związana z automatycznym gromadzeniem danych i generowaniem raportów
Wdrożone rozwiązanie jest zgodne z regulacjami prawnymi

Przetestuj Efento Cloud bez żadnych zobowiązań!

Jeżeli nie jesteś jeszcze pewny, że Efento Cloud to rozwiązanie dla Ciebie, wypożyczymy Ci Efento Gateway i dwa sensory, abyś mógł przekonać się jak wygodna jest nasza platforma.