Muzeum Południowego Podlasia - monitoring temperatury i wilgotności

Instalując system Efento w Muzeum, osiągnięto następujące korzyści: centralny system monitorowania temperatury i wilgotności dla kilku obiektów wraz z generowaniem alarmów i raportów, bezobsługową pracę systemu, możliwość rozbudowy rejestratory: zalania, światła, ruchu, a nawet zliczania odwiedzających

Klient

Siedziba Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej od 1983 r. mieści się w obiektach będących częścią zespołu pałacowo-parkowego Radziwiłłów. Całość założenia powstająca przez ponad sto lat (1622-1736) składała się z pałacu (rozebranego jako ruina w 1883 r.), kaplicy pałacowej z 1628 r., trzech oficyn ujmujących jeden z największych dziedzińców pałacowych Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wieży, bramy wjazdowej oraz otaczających cały zespół ziemnych obwarowań obronnych systemu staroholenderskiego.


Źródło: Wikipedia

Budynek główny Muzeum stanowi XVIII-wieczna wieża i brama wjazdowa wraz z ćwierćkolistym tunelowym łącznikiem zwanym „szyją”, w których obecnie mieszczą się ekspozycje stałe poświęcone zagadnieniom związanym z archeologią, historią miasta i rodu bialskich Radziwiłłów, kulturą ludową Południowego Podlasia oraz wystawy trzech sztandarowych kolekcji bialskiego Muzeum: „Konie, jeźdźcy i zaprzęgi” – malarstwo XIX i pocz. XX w. podejmujące temat konia, „Ikona – Święta Tajemnica” oraz „Ogrody. Twórczość Bazylego Albiczuka”.

W obrębie placówki funkcjonuje kilka działów gromadzących zbiory związane z:

Problem

Zapewnienie eksponatom muzealnym optymalnych warunków przechowywania to najważniejszy cel wdrożenia nowego systemu monitoringu warunków środowiskowych.
Problemem okazała się konieczność przechowywania części zbiorów w odmiennych warunkach niż pozostałe. Pojawiła się zatem potrzeba wdrożenia systemu, który obejmowałby swoim zasięgiem cały obszar muzeum i pozwolił zdalnie kontrolować różne warunki przechowywania wszystkich eksponatów jednocześnie.
Dodatkowym czynnikiem generującym konieczność zainstalowania zintegrowanego systemu monitorowania o szerokim zasięgu był fakt, że wystawy muzealne rozmieszczone są w kilku różnych budynkach rozproszonych na sporym obszarze.

 

Rozwiązanie

W budynkach muzeum zainstalowano System Efento Cloud składający się z 35 rejestratorów temperatury i wilgotności Bluetooth Low Energy oraz 13 urządzeń Efento Gateway, gromadzących i przesyłających do platformy serwerowej pomiary wykonane przez rejestratory.
Urządzenia sieciowe Gateway wysyłają zgromadzone dane na platformę Efento Cloud, gdzie w dowolnym momencie można je podejrzeć z poziomu przeglądarki internetowej.
Platforma umożliwia wizualizację danych na planach sytuacyjnych oraz generowanie raportów z dowolnych zakresów czasowych, a w przypadku przekroczenia zadanych progów – generuje alarmy.
Dodatkową zaletą systemu jest możliwość podłączenia do istniejącego rozwiązania innych sensorów produkowanych przez Efento: zalania, światła, zliczania osób, ruchu, liczników impulsów (energia elektryczna, gaz, woda)

Efekt

Dzięki zainstalowaniu w muzeum systemu Efento udało się osiągnąć następujące korzyści:

  • możliwość ciągłego i długoterminowego monitorowania temperatury
    i wilgotności w salach, gdzie przechowywane są eksponaty wraz z generowaniem alarmów i raportów
  • bezobsługowa praca i brak konieczności angażowania do kontroli warunków i archiwizacji danych dodatkowych osób
  • centralny nadzór nad warunkami klimatycznymi w rozproszonych obiektach z możliwością rozbudowy o inne rejestratory na przykład: zalania , światła, ruchu, a nawet zliczania zwiedzających osób.
Poprawienie jakości świadczonych usług
Oszczędności związane z cyfrowym gromadzeniem danych
Prosta i szybka integracja czujników Efento z systemem TMS 

Rejestratory Efento mogą być zintegrowane praktycznie z każdym oprogramowaniem. Na życzenie klienta możemy udostępnić biblioteki programistyczne i dokumentacje umożliwiające integrację. Jeżeli są Państwo zainteresowani integracją, to zapraszamy do kontaktu