Pilkington Polska - monitorowanie warunków fizycznych w halach magazynowych i produkcyjnych

Firma Pilkington Polska Sp. z. o.o., to światowy lider w produkcji szkła oraz produktów szklanych działający w sektorze motoryzacyjnym, w obszarze szkła technicznego i architektonicznego.

Monitoring temperatury w magazynach Pilkington

Problem

Ważnym zagadnieniem jest problem monitorowania warunków klimatycznych, które powinny służyć zapewnieniu dobrych warunków dla obsługi rozległych powierzchni magazynowych, stworzeniu odpowiednich warunków klimatycznych dla przechowywanych produktów oraz stanowić element do analizy energetycznej.

Istotnym wymaganiem jest także możliwość nadzorowania warunków z dowolnego miejsca i alarmowanie o przekroczeniu zadanych parametrów klimatycznych.

W magazynach muszą być utrzymane odpowiednie warunki klimatyczne do przechowywania produktów

Rozwiązanie

Firma zdecydowała się na system bezprzewodowy Efento Cloud, co wynikało z oceny kosztów instalacji kablowej. Położenie kabli i infrastruktury w przypadku rozległych hal mogłoby podnieść cenę instalacji nawet o 100%. Pod uwagę wzięto również niezawodność nowoczesnych, cyfrowych systemów bezprzewodowych i możliwość szybkich zmian położenia rejestratorów.

Instalacji podjęła się firma Dipol Sandomierz korzystając ze sprzętu Efento. Kilkanaście czujników rozmieszczono na halach, przesyłają one bezprzewodowo dane do gateway’ów. Gateway są podłączone do routera TP-Link Archer MR200, który realizuje połączenie z Internetem. Chociaż gateway BLE/ Ethernet ma możliwość podłączenia do Internetu poprzez sieć LAN, instalator zdecydował się na skorzystanie z dostępu do Internetu poprzez router LTE. Zaletą tego rozwiązania jest wyodrębnienie systemu transmisji danych, nie naruszając przy tym systemów bezpieczeństwa sieci korporacyjnej.

Efekt

Dane przesyłane z routera są zapisywane i analizowane na platformie Efento Cloud. Platforma pracuje na 13 serwerach – zapewnia to bezpieczeństwo danych, a w razie awarii pojedynczego serwera jego funkcje automatycznie przejmowane są przez pozostałe maszyny. Dzięki aplikacji webowej dane mogą być wyświetlane w czasie rzeczywistym za pomocą strony www, do której dostęp mają osoby, posiadające uprawnienia otrzymane od inwestora.

Platforma gromadzi dane, które można analizować dzięki generowanym tabelom i wykresom. W przypadku przekroczenia zadanych parametrów, platforma wysyła powiadomienia e-mail lub SMS. Dzięki instalacji inwestor otrzymał instalację, która w przyszłości może być rozbudowana o dodatkowe sensory klimatyczne lub inne (gazy, światło, ruch itp). Jeden gateway może obsługiwać około 100 czujników, zasięg to nawet 150 m w przestrzeni otwartej.

Zapewnienie odpowiednich warunków klimatycznych w magazynach
Oszczędność czasu związana z automatycznym gromadzeniem danych i generowaniem raportów
Szybka instalacja i wdrożenie dzięki rejestratorom bezprzewodowym i platformie w chmurze

Przetestuj Efento Cloud bez żadnych zobowiązań!

Jeżeli nie jesteś jeszcze pewny, że Efento Cloud to rozwiązanie dla Ciebie, wypożyczymy Ci Efento Gateway i dwa sensory, abyś mógł przekonać się jak wygodna jest nasza platforma.