Uniwersytet Jagielloński - Ośrodek Magazynowo-Studyjny w Branicach. Przygotowanie budynku Archiwum

“Rejestratorów temperatury i wilgotności firmy Efento używaliśmy do kilkumiesieczej obserwacji warunków klimatycznych w budynku dedykowanym do przechowywania archiwaliów. Urządzenia są łatwe w montażu i niezawodne w eksplatacji, pozwoliły nam zebrać materiały do projektu niezbednych zmian.
Nadzorowany obiekt jest odległy kilkanaście kilometrów od siedziby Biblioteki Jagiellońskiej, skąd specjaliści obserwowali warunki na obiekcie, dzięki pracy w wersji cloud wszystkie pomiary i raporty były dostępne w czasie rzeczywistym

Pracownik zespołu ds. administrowania nieruchomościami UJ

Klient

Ośrodek Magazynowo-Studyjny znajduje się w kompleksie obejmującym zabytkowy dworek Badenich, stary renesansowy dwór Branickich oraz cztery budynki wzniesione do obsługi prac archeologicznych i naukowych związanych z wykopaliskami przy budowie autostrad. Jeden z tych budynków Uniwersytet Jagielloński planuje wykorzystać jako Archiwum.

Rejestracja temperatury i wilgotności w archiwum

Problem

Planowane konstrukcji i instalcji w budynku Archiwum do długoterminowego przechowywania cennych dokumentów wymaga szczegółowego sprawdzenia warunków klimatycznych i wpływu warunków zewnętrznych na ich parametry. Na przykład, w trakcie długotrwałych deszczów mogą wystąpić ponadnormowe warunki przenikania wilgoci, co może wymagać zmian konstrukcyjnych budynku lub modernizacji klimatyzacji.
Oceny tych warunków podjęli się pracownicy Biblioteki Jagiellońskiej, obserwując warunki klimatyczne w obiekcie w zależności od pogody i pory roku.

Rozwiązanie

W obiekcie zainstalowano rejestratory temperatury i wilgotności Efento. Urządzenia rozmieszczone w całym obiekcie rejestrowały bieżące parametry, które były transmitowane bezprzewodowo do Gateway’a Bluetooth/Ethernet. Gateway, podłączony wprost do modemu LTE, przekazywał dane na platformę Efento Cloud. Dane na bieżąco wizualizowano na planie obiektu, a w przypadku przekroczenia zadanych parametrów generowane były raporty i alarmy.

Bezprzewodowe rejestratory temperatury Efento stanowia jeden z elementów Platformy do Nadzoru Wielkosci Fizycznych.
Do archiwów polecamy również czujniki-rejestratory zalania z systemem powiadamiania alarmowego.
Producent oferuje również czujniki – rejestratory: temperatury i wilgotności, ciśnienia, ciśnienia różnicowego, zalania, otwarcia- zamknięcia, czujniki oparów paliw. W najbliższym czasie planowane jet wdrożenie rejestratorów wibracji, metanu, świata i dymu.

Rozwiązanie Efento Cloud umożliwia gromadzenie i wizualizację danych z rejestratorów (np. w formie wykresu lub tabel) oraz generowanie automatycznych raportów. W przypadku przekroczenia ustalonych progów system pozwala na wysyłkę powiadomień do dowolnej liczby użytkowników, zarówno w formie wiadomości e-mail jak i SMS.

Efekt

Instalacja rejestratorów temperatury i wilgotności Efento oraz skorzystanie z platformy Efento Cloud pozwoliło specjalistom Biblioteki Jagiellońskiej na zweryfikowanie i ocenę stanu obiektu oraz jego przydatności do przechowywania dokumentów.

Zdalny nadzór warunków klimatycznych w budynku dedykowanym do przechowywania archiwaliów
Oszczędność czasu związana z automatycznym gromadzeniem danych i generowaniem raportów
Prosta i szybka instalacja 

Przetestuj Efento Cloud bez żadnych zobowiązań!

Jeżeli nie jesteś jeszcze pewny, że Efento Cloud to rozwiązanie dla Ciebie, wypożyczymy Ci Efento Gateway i dwa sensory, abyś mógł przekonać się jak wygodna jest nasza platforma.