Wojewódzki Szpital w Przemyślu - monitoring temperatury wykonali samodzielnie, bo to proste!

„System Efento pozwala na monitorowanie temperatur i wilgotności w chłodziarkach i pomieszczeniach Apteki Szpitalnej oraz w Zakładzie Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Informacja SMS o przekroczeniach monitorowanych parametrów, pozwala na nadzór nad temperatura poza godzinami pracy Apteki oraz Zakładu. System umożliwia kontrole nad temperatura oraz wilgotnością wyrobów medycznych oraz leków przechowywanych w chłodziarkach, pracujących w Aptece Szpitalnej oraz nad temperatura w chłodniach w Zakładzie Patomorfologii.

Ponadto system pozwala na generowanie raportów, co znacznie ułatwia prace personelowi, który nie musi spisywać temperatury z każdego urządzenia osobno tylko może generować raporty dzienne, tygodniowe lub miesięczne.

W naszej opinii, system jest bardzo pomocny, polecilibyśmy go w innych placówkach medycznych.”

Dział Aparatury Medycznej

Klient

Szpital Wojewódzki im. Św. Ojca Pio w Przemyślu jest obecnie jednym z największych i najbardziej nowoczesnych szpitali w południowo-wschodniej Polsce. Posiada on w swojej strukturze: 23 oddziałów szpitalnych, w których hospitalizowanych jest rocznie ponad 40000 tys. pacjentów. Opiekę zapewnia im ponad 150 lekarzy różnych specjalności. 

Problem

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu oraz Zakład Patomorfologii, wymagały nowoczesnego i niezawodnego bezprzewodowego systemu, który umożliwiłby stałe monitorowanie temperatury zgodnie z obowiązującymi przepisami zarówno w chłodziarkach jak i w pomieszczeniach.

Zgodnie z przepisami wymagany jest stały monitoring temperatury zarówno w chłodziarkach jak i w pomieszczeniach, w których znajdują się produkty lecznicze oraz wyroby medyczne.

Rozwiązanie

Apteka szpitalna i Zakład Patomorfologii do monitorowania temperatury w lodówkach oraz pomieszczeniach używa systemu Efento Cloud.

Instalacja systemu została wykonana przez szpitalnego informatyka, który najpierw skorzystał z możliwości bezpłatnego przetestowania. Po okresie próbnym i potwierdzeniu jakości i niezawodności systemu, rozbudował całość do wymaganej ilości punktów pomiarowych.

Bezprzewodowe rejestratory Efento, mierzą temperaturę, a następnie przesyłają dane do gateway, skąd są one transmitowane do platformy “w chmurze” – Efento Cloud.
System nie wymaga u użytkownika własnych serwerów lub dedykowanych komputerów.

Rozwiązanie Efento Cloud umożliwia gromadzenie i wizualizację danych z rejestratorów temperatury (np. w formie wykresu lub tabel) oraz generowanie automatycznych raportów.
Za używanie rozwiązania Efento Cloud nie są pobierane, żadne opłaty abonamentowe, nie ma również opłat za upgrade oprogramowania.

Dane pomiarowe z urządzeń przesyłane są równocześnie na kilka serwerów firmy Amazon rozmieszczonych na terenie Unii Europejskiej. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w razie awarii lub kłopotów z transmisją danych do któregoś z serwerów, ich funkcje przejmują pozostałe.  Serwery Amazon spełniają wszystkie kryteria bezpieczeństwa i poufności danych wymagane przepisami.
Dane są buforowane zarówno w bezprzewodowym czujniku jak i w gateway. W razie utraty łączności, mogą być dosłane po jej powrocie. Platforma natychmiast powiadamia o utracie łączności

W przypadku przekroczenia ustalonych progów system pozwala na wysyłkę powiadomień do dowolnej liczby użytkowników, zarówno w formie wiadomości e-mail jak i SMS.

Efekt

Szpital rozwiązał problem monitorowania temperatury, uzyskując pewność działania i bezpieczeństwo danych.
Uprawnione osoby mają dostęp do bieżących pomiarów z dowolnego miejsca.
Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów abonamentowych, unowocześnione wersje oprogramowania otrzymuje za darmo.
Do rozbudowy systemu wymagany jest wyłącznie zakup czujników, bo jeden gateway może pracować  ponad 120 czujnikami.
Istniejąca struktura pozwala również na podłączanie czujników temperatury w zbiornikach z ciekłym azotem, czujników – rejestratorów ciśnienia różnicowego do monitorowania clean room’’ow (sale operacyjne, pomieszczenia do przechowywania preparatów transplantologicznych).

Bezpieczeństwo produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych jest monitorowane.
Oszczędność czasu związana z automatycznym gromadzeniem danych i generowaniem raportów
Wdrożone rozwiązanie jest zgodne z regulacjami prawnymi

Przetestuj Efento Cloud bez żadnych zobowiązań!

Jeżeli nie jesteś jeszcze pewny, że Efento Cloud to rozwiązanie dla Ciebie, wypożyczymy Ci Efento Gateway i dwa sensory, abyś mógł przekonać się jak wygodna jest nasza platforma.