Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim - wdrożenie systemu monitoringu temperatury Efento Inspector

“Działanie czujników pomiarowych spełnia nasze oczekiwania.
System pomiarowy jest niezawodny, a prostota instalacji i uniwersalność zastosowań to wielka zaleta.
System wart jest polecenia.”

ZGWK Tomaszów Mazowiecki

Klient

Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Problem

W laboratoriach bardzo ważną kwestią jest stała kontrola temperatury w urządzeniach takich jak chłodnie, zamrażarki czy cieplarki. Zachowanie optymalnych warunków temperatury w urządzeniach wpływa na prawidłowość wyników badań oraz zwiększa bezpieczeństwo przechowywania określonych substancji poprzez alarmowanie w przypadkach przekroczenia zadanych progów temperatur.

Rozwiązanie

Klient zdecydował się na zakup systemu Efento Inspector do monitoringu temperatury w Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim.

Dziewięć bezprzewodowych rejestratorów temperatury umieszczono w cieplarkach, chłodziarkach oraz w zamrażarce. Zakres monitorowanych temperatur mieści się w przedziale od -20oC do +40oC. Rejestratory mierzą temperaturę i przesyłają dane bezprzewodowo (Bluetooth) do stacji bazowej- telefonu z wgraną aplikacją.

System umożliwia wysyłanie SMS-ów lub e-maili alarmowych w przypadku przekroczenia ustalonych progów temperatur oraz w przypadku braku zasilania. Ponadto raporty z pomiarami mogą być wysyłane automatycznie na wskazany adres e-mail.

System Efento został zaprojektowany tak, aby skonfigurować mógł go każdy. Wystarczy dodać sensory, ustalić alarmowe progi temperatury i wpisać numery telefonu, na które wysyłane będą alarmowe SMS. Raporty za dowolny okres można przesyłać na mail w postaci pliku CSV lub pdf, po bezpłatnym skonfigurowaniu na smartfonie konta mailowego. Cała konfiguracja zajmie ok. 15 minut!

Efekt

Rozwiązanie Efento Inspector pozwoliło na stały monitoring temperatury w urządzeniach znajdujących się w laboratorium. Klient codziennie otrzymuje na maila wygenerowany raport temperatur.

System jest bezprzewodowy, dzięki czemu instalacja rejestratorów temperatury sprowadziła się do ich rozmieszczenia w odpowiednich punktach, bez konieczności prowadzenia kabli.

Urządzenia w laboratorium pod stałą kontrolą temperatury
Automatycznie wysyłane raporty temperatur na maila
Prosta i szybka instalacja 

EFENTO INSPECTOR

KOMPLETNE ROZWIĄZANIE DO MONITOROWANIA TEMPERATURY W LODÓWKACH Z LEKAMI I SZCZEPIONAKMI