Efento cloud – edycja formuły kanału

Edytor reguł konwersji umożliwia dodanie własnych formuł dla sensorów 4-20 mA, 0-10 V i liczników impulsów. Dla każdej reguły możliwe jest zdefiniowanie typu docelowego wraz z formułami stosowanymi do konwersji w każdym segmencie.