Efento Cloud – lista formuł

W menadżerze formuł kanałów możesz sprawdzić zdefiniowane reguły, edytować je/usunąć oraz sprawdzić ich historię