Efento Cloud – reguły alarmowe

Dodając nową regułę, możesz teraz wybrać z listy wybranych użytkowników i ich kanały powiadomień