Efento Logger – nowe parametry ważne dla uprawy winorośli

Najważniejsze zmiany wprowadzone w czerwcowej aktualizacji Efento Logger to możliwość generowania i wyświetlania raportów ze statystykami przydatnymi przy uprawie winorośli. Po zainstalowaniu najnowszej wersji aplikacji Efento Logger, użytkownik będzie mógł w szybki i wygodny sposób wyznaczyć długość okresu wegetacyjnego, Indeks Huglina, Indeks chłodnych nocy (ang. Cool Night Index) oraz wartości SAT i GDDC.

Zaletą korzystania z rejestratorów Efento i aplikacji Efento Logger jest możliwość wyznaczenia wspomnianych parametrów dokładnie w miejscu, w którym planowane jest założenie uprawy winorośli. Często ukształtowanie i specyfika terenu, rodzaj zabudowy czy rodzaj pobliskiej roślinności mogą mieć znaczący wpływ na rozkład temperatury w danym miejscu. Nie każdy szczep będzie się prawidłowo rozwijał w danych warunkach, dlatego też zakładając lub prowadząc winnicę warto sprawdzić czy warunki panujące w tym miejscu będą odpowiednie dla wybranego szczepu. Bezprzewodowe rejestratory temperatury Efento wyposażone są w pamięć 60 000 pomiarów, dzięki czemu umożliwiają gromadzenie danych z całego sezonu z dziesięciominutowym interwałem zapisu. Po pobraniu danych z pamięci rejestratora aplikacja Efento Logger wylicza:

  • Długość sezonu wegetacyjnego (LGS – Length of the growing season), określa liczbę dni o średnich temperaturach dobowych powyżej 10 stopni Celsjusza. W zależności od odmiany, region jest powszechnie uważany za odpowiedni do uprawy winorośli jeżeli wartość LGS jest wyższa niż 182 dni.
  • Indeks Huglina  (Huglin Heliothermal Index) to suma aktywnych temperatur w okresie od początku kwietnia do końca września. HI uwzględnia długość dnia oraz średnie i maksymalne dzienne temperatury. Podzielony jest  on na 6 klas klimatycznych, od bardzo chłodnych (HI ≤ 1500) do bardzo ciepłych (HI > 3000). Indeks heliotermiczny wykorzystujący sumy temperatur powietrza i szerokości geograficzne jest jedną z najczęstszych metod stosowanym do identyfikacji odpowiednich obszarów do uprawy winorośli. Aplikacja Efento Logger korzystając z sygnału GPS określa pozycję użytkownika i uwzględnia ją do obliczenia Indeksu Huglina. Dzięki temu wartości indeksu są precyzyjnie obliczane dla konkretnego miejsca, w którym planowane jest założenie uprawy winorośli
  • Indeks chłodnych nocy (CNI – Cool nights index) określa względną miarę potencjału dojrzewania, równą średniej minimalnej temperaturze podczas miesiąca przed zbiorem. Na półkuli północnej: CI = średnia minimalna temperatura we wrześniu, na półkul południowej: CI = średnia minimalna temperatura w marcu
  • SAT i GDDC to suma średnich dziennych temperatur, wyznaczana w całym sezonie obliczana jako wartość średnia temperatury ze wszystkich dni, dla których osiągnęła ona co najmniej 10 stopni Celsjusza (dni aktywne). W przypadku GDDC od otrzymanej wartości SAT należy odjąć iloczyn liczby dni aktywnych i 10 stopni Celsjusza.

Więcej informacji o Efento Logger i bezprzewodowych rejestratorach temperatury Efento.