Efento Cloud – nowości luty 2023

Miło nam poinformować, że Efento Cloud doczekało się niedawno aktualizacji. Aktualizacja zawiera ulepszenia wydajności, drobne poprawki błędów i kilka nowych funkcji. Aktualizacja została wdrożona dla wszystkich organizacji Efento Cloud, a użytkownicy nie muszą podejmować żadnych działań. Wszystkie zmiany opisane są w instrukcji obsługi Efento Cloud.

Kalendarze reguł

Po aktualizacji możliwe jest zdefiniowanie przedziałów godzinowych, w których będą aktywne reguły alarmowe. Dzięki temu użytkownicy mogą skonfigurować reguły, które będą aktywne tylko w weekendy lub poza godzinami pracy. Domyślnie każda reguła jest aktywna 24/7 (bez względu na to, o której godzinie lub w jakim dniu pomiary odebrane przez platformę są powyżej/poniżej progu, reguła zostanie uruchomiona i wysłane zostaną powiadomienia). Jeśli wolisz, aby reguła była aktywna tylko w wybranych przedziałach czasowych (np. od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00 lub tylko w weekendy), możesz skorzystać z kalendarzy reguł. Aby je włączyć, zaznacz pole wyboru obok Włącz regułę tylko w określonych przedziałach czasowych.

W tabeli przedstawiono dni tygodnia wraz z informacją, kiedy reguła jest włączona. Aby dodać zakresy godzin, kliknij przycisk Dodaj zakresy godzin i wybierz dni oraz zakresy czasowe, w których reguła będzie aktywna. Należy pamiętać, że istnieje możliwość ustawienia wielu zakresów godzin dla każdego dnia. Na przykład, jeśli reguła ma być aktywna poza godzinami pracy każdego dnia tygodnia, ustaw dwa zakresy czasowe: 00:00 – 08:00 i 17:00-23:59. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.

Po ustawieniu reguły w widoku konfiguracji reguły widoczne jest podsumowanie zawierające informacje w jakie dni iw jakich godzinach jest ona aktywna. Aby usunąć zakres godzin, kliknij przycisk „X” na chipie. Aby dodać dodatkowe przedziały czasowe, w których reguła będzie aktywna kliknij przycisk Dodaj zakresy godzin.

Webhooki

Webhooki służą do integracji Efento Cloud z dowolną aplikacją firm trzecich. Jeśli skonfigurowany jest webhook, po dotarciu nowego pomiaru do Efento Cloud, zostanie on automatycznie wysłany jako JSON przez REST (POST) na ustawiony adres URL. Efento Cloud umożliwia użytkownikom skonfigurowanie osobnego adresu URL dla każdego czujnika dodawanego do platformy. Dokumentacja payloadu, przykłady parsowania danych oraz konfiguracja webhooka opisana jest w rozdziale „15. Webhooki” instrukcji obsługi Efento Cloud

 

Menedżer licencji

Aby dodać sensory do Efento Cloud, użytkownik potrzebuje kluczy licencyjnych. Niedawno dodany Menedżer licencji pozwala użytkownikom sprawdzić, jakie licencje są przypisane do ich czujników i jaki jest ich czas życia. Ponadto użytkownicy zostaną powiadomieni e-mailem, jeśli okres ważności licencji będzie bliski wygaśnięcia. Szczegółowe informacje na temat Menedżera licencji oraz sposobu korzystania z niego zawarte są w instrukcji użytkownika Efento Cloud w rozdziale „16. Menedżer licencji”.

Drobne poprawki błędów

Oprócz nowych funkcji poprawiliśmy kilka drobnych błędów interfejsu użytkownika i zwiększyliśmy jego wydajność.