Efento Cloud – nowości

Z przyjemnością informujemy, że platforma Efento Cloud  otrzymała kolejną aktualizację. Aktualizacja zawiera ulepszenia wydajności, obsługę rejestratorów do 6 kanałów, zakresy godzinowe raportów i kolejną wersje językową – hebrajski. Aktualizacja została udostępniona we wszystkich organizacjach Efento Cloud, a użytkownicy nie muszą podejmować żadnych działań. Wszystkie zmiany opisane są w instrukcji obsługi Efento Cloud.

Obsługa czujników bezprzewodowych z maksymalnie sześcioma kanałami

Początkowe wersje rejestratorów bezprzewodowych Efento wspierały trzy kanały (np. temperatury, wilgotności, ciśnienia powietrza). Niedawno dodaliśmy obsługę do sześciu kanałów w jednym urządzeniu. Możesz wybrać urządzenie z naszej oferty lub mieszać typy kanałów, aby dopasować je do swoich potrzeb (np. temperatura, wilgotność, jakość powietrza, CO2 i dwie sondy zewnętrzne). Po ostatniej aktualizacji Efento Cloud obsługuje wszystkie typy sensorów, z obsługą do 6 kanałów.

Zakresy godzinowe raportów

Generując raport (PDF, CSV) z Efento Cloud, użytkownicy mogą z minutową precyzją wybrać zakres czasowy raportu. Na przykład  raport może teraz zawierać tylko pomiary wykonane między 09:30 a 09:45 5 października. Przed aktualizacją, podczas generowania raportu użytkownicy mogli wybrać tylko zakres w dniach, a raporty były generowane od północy do północy.

Powiadomienie o niskim ilości SMS

Wielu użytkowników Efento Cloud korzysta z powiadomień SMS, aby być zawsze na bieżąco ze stanem monitorowanych zasobów. Powiadomienia SMS są oparte na doładowaniach – do wysłania jednego SMS-a potrzebny jest jeden kredyt (możliwość zakupu kredytów w firmie Efento). Gdy liczba kredytów będzie się wyczerpywać, Efento Cloud powiadomi administratorów organizacji i poprosi ich o uzupełnienie kredytów. Po aktualizacji istnieje możliwość ustawienia ilości pozostałych SMS-ów, na które zostanie wysłane powiadomienie. Platforma wysyła 4 powiadomienia: gdy liczba pozostałych SMS-ów spadnie poniżej ustawionej wartości, gdy spadnie poniżej 50% ustawionej wartości, gdy spadnie poniżej 25% ustawionej wartości oraz gdy nie ma już SMS-ów. Na przykład, jeśli użytkownik ustawi pozostałe ostrzeżenie SMS na 20 SMS, powiadomienia zostaną wysłane po 20, 10, 5 i 0 SMS-ach pozostałych.

Tłumaczenia hebrajskie

Efento Cloud i aplikacja mobilna Efento są już dostępne w języku hebrajskim. Obecnie Efento Cloud jest dostępne w sześciu językach: angielskim, hebrajskim, węgierskim, koreańskim, polskim i hiszpańskim.