Efento Cloud – system monitorowania temperatury i innych wielkości fizycznych – często zadawane pytania

Do czego przeznaczony jest system Efento Cloud?

Efento Cloud przeznaczony jest do monitorowania wielkości fizycznych w dużych obiektach (zakłady przemysłowe, szpitale, magazyny) oraz do obiektów rozproszonych (sieci aptek, placówki medyczne, sklepy, stacje benzynowe, stacje trafo, itp.).

 

https://www.youtube.com/watch?v=p-tWNhZkV5k

 

 

Co to znaczy wielkości fizycznych?

Efento Cloud pozwala obecnie monitorować: temperaturę, wilgotność, ciśnienie, ciśnienie różnicowe, jakość powietrza wewnątrz budynku (IAQ), zalanie, otwarcie/zamknięcie.

W najbliższym czasie planujemy wprowadzenie serii rejestratorów umożliwiających wykrywanie obecności / stężenia gazów. W pierwszej kolejności wprowadzone zostaną rejestratory tlenku węgla (CO), dwutlenku węgla (CO2) i Amoniaku (NH3).
Dodatkowo przygotujemy rozwiązania dedykowane dla konkretnych klientów – na przykład dla sieci supermarketów przygotowujemy czujnik wykrywający obecność szczura w pułapce, co pozwala zautomatyzować codzienne, żmudne sprawdzanie pułapek.

Rozbudowa o nowe rodzaje rejestratorów nie wymaga budowania nowej sieci komunikacyjnej – wystarczy zbudowanie np. systemu monitoringu temperatury, aby móc w przyszłości podłączać do niej kolejne rejestratory.

 

 

Z czego składa się system Efento Cloud?

System składa się z bezprzewodowych rejestratorów (pracujących minimum 2 lata na zasilaniu bateryjnym), które dokonują pomiarów i bezprzewodowo transmitują dane do gateway. Gateway przesyła dane do platformy.

 

Efento cloud - monitorowanie temperatury

 

 

Ile to kosztuje?

Na wycenę systemu składają się: cena Efento gateway, który przesyła dane z rejestratorów bezprzewodowych do platformy w chmurze, cena rejestratorów bezprzewodowych oraz opłata licencyjna za korzystanie z platformy Efento Cloud, przechowywanie danych, generowanie raportów i powiadomień.

Wycena systemu zależy od wielkości systemu, liczby i rodzaju monitorowanych punktów. Ceny wszystkich rejestratorów widoczne są w naszym sklepie.

Cena przykładowego systemu składającego się z dziesięciu bezprzewodowych rejestratorów temperatury to 5 295 zł:

 

  • 10 bezprzewodowych rejestratorów temperatury: 260 * 10 = 2 600 zł brutto
  • 1 Gateway Efento: 695 zł brutto
  •  Opłata za korzystanie z Efento Cloud: 200 * 10 = 2 000 zł

 

 

Czy instalacja jest trudna?

Praktycznie wszystkie z kilkuset instalacji na terenie Polski wykonane były samodzielnie przez użytkowników. Z instalacją poradzili sobie również klienci w 12 krajach, do których eksportowaliśmy urządzenia. Udostępniamy:

 

 

 

Czy rejestratory Efento są wzorcowane?

 

Na życzenie klienta rejestratory mogą być wzorcowane przez zewnętrzne laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Przykładowy certyfikat wzorcowania.

 

 

Na ile wystarczą baterie w czujnikach?

 

Na baterię dajemy 2 lata gwarancji. Baterie mogą być samodzielnie wymienione przez użytkownika. Dodatkowe baterie można zamówić w naszym sklepie.

 

Jak system generuje raporty?

Efento Cloud oferuje dwa rodzaje raportów:

 

  • Raport PDF zawierający wykres oraz informacje dotyczące ewentualnych przekroczeń. Raporty PDF są nieedytowalne i generowane są na potrzeby dokumentacji
  • Raport CSV zawierający dane pomiarowe wraz z datą i godziną. Raporty te umożliwiają import danych do inny programów w celu ich dalszego przetwarzania

Efento Cloud może generować raporty automatycznie lub na żądanie.

 

  • Raporty automatyczne – generowane np. codziennie lub raz w tygodniu i wysyłane e-mailem do dowolnej liczby odbiorców.
  • Raporty na żądanie – generowane w dowolnym momencie przez uprawnionego użytkownika

 

Przykladowy raport systemu monitorowania temperatury Efento Cloud
Przykładowy raport PDF wygenerowany przez system monitorowania temperatury Efento Cloud

 

 

Jaka może być maksymalna odległość pomiędzy rejestratorem, a gateway?

Komunikacja między rejestratorami, a gateway odbywa się bezprzewodowo, przez co dość duży wpływ na siłę sygnału ma konstrukcja budynku, grubość ścian, materiał z jakiego są wykonane. Bezpiecznie przyjąć następujące maksymalne odległości między rejestratorem a gateway:

 

  • w budynku: w promieniu ok. 30 m,
  • w magazynie: do 120 m,
  • w przestrzeni otwartej: do 300 m.

 

 

Jak wygląda bezpieczeństwo i prywatność danych?

Dane gromadzone są na serwerach firmy Amazon rozmieszczonych na terenie Unii Europejskiej i spełniających wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i prywatności. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w naszej polityce prywatności.

 

 

Jak podłączyć gateway, aby przesyłał dane do platformy Efento Cloud?

Najczęściej klienci podłączają Gateway do sieci lokalnej, a za jej pośrednictwem do Internetu. Gateway może być zasilony przez PoE (tym samym kablem, który używany jest do transmisji danych) lub przy pomocy zasilacza dołączonego do zestawu.

W przypadku braku kablowego dostępu do Sieci można skorzystać z modemu GSM i wykorzystać sieć komórkową do transmisji danych.

 

 

Dlaczego gromadzenia danych na Platformie Cloud jest tańsze i bardziej niezawodne niż serwery firmowe?


Korzystając z Platformy nie trzeba budować własnej infrastruktury do gromadzenia danych, zatrudniać administratorów do utrzymania serwerów, wymieniać sprzętu ani aktualizować oprogramowania. Po uiszczeniu opłaty licencyjnej wszystkie te czynności wykonywane przez firmę Efento we współpracy z Amazon Web Services. Bezpieczeństwo i poufność danych gwarantuje firma Amazon.

 

 

Jaki jest okres gwarancji?

 

Okres gwarancji wynosi 2 lata.

 

 

Jaki największy projekt jest realizowany?

Obecnie największe systemy monitoringu wielkości fizycznych oparte na Efento Cloud składają się z kilkuset rejestratorów.

W tej chwili wspólnie z jednym z kontrahentów jesteśmy w trakcie wdrożenia pilotażowego systemu monitorowania temperatury w ciepłownictwie. Docelowo system będzie obejmował kilkadziesiąt tysięcy rejestratorów umieszczonych w różnych miejscach sieci ciepłowniczej, i przesyłających pomiary temperatury do platformy. Dane pomiarowe wraz z innymi informacjami (np. prognoza pogody, rodzaj budynku) będą wykorzystywane do optymalizacji pracy sieci ciepłowniczej.

 

 

Czy  system może być instalowany w szpitalu?

Tak, szpitale to nasi najwięksi klienci obok hurtowni farmaceutycznych, zakładów przetwórstwa spożywczego, supermarketów, magazynów środków chemicznych.

 

 

 

Czy macie listę referencyjną?

Tak, lista referencyjna dostępna jest na stroniej.

 

 

Jakie są perspektywy rozwoju Efento Cloud

Do krajów, które uruchomiły komercyjnie nowe technologie bezprzewodowej transmisji (NB-IoT i / lub LTE Cat-M1), a są to między innymi Korea Południowa, Skandynawia, Niemcy, Holandia, eksportujemy rejestratory nowej generacji, które są kompatybilne z platformą Efento Cloud. W niedalekiej przyszłości będą one dostępne również na polskim rynku. Można je będzie dołączać do istniejących instalacji. Rejestratory NB-IoT i / lub LTE Cat-M1 łączą się wprost ze stacjami GSM, bez potrzeby budowy przez użytkownika infrastruktury sieciowej.

 

Zasada działania systemu monitorowania z wykorzystaniem technologii Nb-IoT i LTE Cat M1
Efento Cloud obsługuje również rejestratory temperatury NB-IoT i LTE-M

 

 

Czy przed zakupem mogę przetestować system?

Tak można darmowo wypożyczyć rejestratory temperatury i gateway Efento na okres 30 dni. Instalacja i konfiguracja odbywa się we własnym zakresie i trwa od 30 min do 1,5 h. Cała instalacja i konfiguracja omówiona jest w filmie instruktażowym.