Nowa funkcjonalność Efento Logger – dostęp z aplikacji do platformy Efento Cloud.

W najnowszej wersji aplikacji Efento Logger (v 3.5.13) użytkownicy mają możliwość bezpośredniego dostępu do swojego konta na platformie Efento Cloud z aplikacji mobilnej. Rozwiązanie to pozwala na proste kontrolowanie posiadanych rejestratorów z dowolnego miejsca. Aktualizacja jest dostępna i bezpłatna dla wszystkich użytkowników posiadających dostęp do platformy Efento Cloud.

Logując się do platformy Efento Cloud za pomocą aplikacji Efento Logger użytkownik uzyskuje pełen dostęp do swojego konta w chmurze. W aplikacji widoczne są wszystkie rejestratory przypisane do danej organizacji wraz z ustanowionymi alarmami. W momencie przekroczenia progu alarmowego użytkownik jest o tym natychmiast poinformowany za pomocą SMS lub e-mail a w aplikacji Logger można sprawdzić co się dzieje.

Użytkownik ma pełen dostęp do swoich rejestratorów a wybierając konkretny z nich może:

  • śledzić zapis pomiarów prezentowany w postaci tabeli wartości lub wykresu, pokazujący godzinę i datę pomiaru, mierzoną wartość oraz częstotliwość pomiaru
Wykres pomiarów temperatury
Tabela pomiarów temperatury i wilgotności
  • wyświetlać listę alarmów i je potwierdzać, jeżeli zostały one ustawione. Alarmy informują o przekroczeniach np. zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, zagubienie czujnika itp.
Lista alarmów dla rejestratorów
  • pobierać raporty w formie pliku PDF lub CSV. Raporty PDF tworzone mogą być z dowolnego okresu, w którym rejestrator wykonywał i zapisywał pomiary (możliwość ustawienia daty i godziny początku i końca raportu). Dodatkowo możliwy jest wybór zawartości raportu – pomiary, statystyki dzienne, statystyki miesięczne, SAT / GDDC, średnia temperatura kinetyczna (MKT). Pomiary w raporcie prezentowane są na wykresie wraz z oznaczeniem minimalnych i maksymalnych wartości, pozostałe dane prezentowane są w formie tabelarycznej.  Raport CSV może zawierać wszystkie wspomniane wyżej informacje, oraz przystosowany jest do importu przez programy umożliwiające dalsze przetwarzanie danych.
Raport w formacie PDF