Monitoring temperatury w supermarketach – NB-IoT

Uruchomienie Internetu Rzeczy spowoduje szybkie rozpowszechnienie mobilnych systemów nadzorowania wielkości fizycznych.
Dwie główne technologie transmisji sygnałów w Internecie Rzeczy to Nb-IoT i LTE Cat M1.
Zarówno Nb-IoT jak i LTE Cat M1 są już w fazie testowej w niedługim czasie planowane jest uruchomienie sieci komercyjnych.

 

Instalacja w supermarkecie w Radomiu

Pilotażowy monitoring temperatury oparty o NB-IoT został uruchomiony w jednym z supermarketów w Radomiu.

zujnik temperatury

Rejestracja temperatury Nb-IOT

Monitorowane są rozproszone lady chłodnicze oraz chłodnia stacjonarna – razem 15 punktów. Dane z “chmury” dostępne są online dla centrali, serwisanta i personelu sklepowego. Możliwe jest generowanie alarmów i automatycznych raportów łącznie z analizą.
Koszt pojedynczego urządzenia to kwota około 590 zł brutto, jednorazowa opłata za podłączenie do chmury 200 zł brutto, spodziewany koszt karty SIM – około 100 zł na okres 5 lat. Czas pracy urządzenia na baterii – 5 lat.
Czas instalacji systemu około 2h.

Monitorowanie temperatury w supermarkecie

Monitoring temperatury Nb-IOT w ladach chłodniczych

 

O Nb-IoT

NB – IoT to kluczowa technologia dla rozwoju Internetu Rzeczy, która umożliwia połączenie w jeden system setek tysięcy urządzeń.

Film „Bezprzewodowe sensory NB-IoT – zasada dzialania

Najważniejszą zaletą nowej sieci szkieletowej będzie możliwość bezpośredniej komunikacji z urządzeniami końcowymi, które będą pracować z zasilaniem bateryjnym nawet przez 10 lat.

Przykładowo czujniki rozmieszczone w ladach chłodniczych będą przekazywać dane wprost do stacji bazowych, a następnie do platformy „w chmurze”.

Nowoczesne czujniki bezprzewodowe powinny korzystać z transmisji dedykowanych dla rozwiązań sensorowych, czyli oszczędzających energię, pozwalających budować duże i rozległe sieci: Bluetooth, NB-IoT, LTE Cat M1. Warto zwrócić uwagę, że urządzenia komunikujące się przy użyciu NB-IoT i LTE Cat M1 korzystają z pasma licencjonowanego, co praktycznie eliminuje możliwość zakłóceń i zapewnia wysoką niezawodność transmisji danych.


Korzyści z wykorzystania modelu przetwarzania w chmurze w sektorze przemysłowym (techniczne, finansowe, organizacyjne itd.)


Przede wszystkim koszty związane z wdrożeniem i eksploatacją rozwiązań opartych o chmurę są znacznie niższe w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami.
Wynika to z niskich kosztów instalacji i braku konieczności obsługi (zarządzanie serwerami, aktualizacje, itd.) po wdrożeniu.

Z praktyki, widzimy znacznie większą niezawodność rozwiązań opartych o chmurę – klienci, którzy zaczynali od rozwiązań LAN przenoszą się na chmurę, nie mieliśmy przypadków odwrotnych.

Rejestratory Nb-IoT

Oferta rejestratorów NB-IoT

Rejestratory Efento NB-IoT transmitują dane korzystając z sieci NB-IoT (Narrowband IoT) i nie wymagają żadnych dodatkowych urządzeń (routera, gatewaya, itd.). Urządzenie jest zasilane dwoma bateriami AA, dzięki czemu instalacja nie wymaga prowadzenia kabli zasilających i sygnałowych. Okres wykonywania pomiaru jest konfigurowalny z zakresu 1 minuta 10 dni. Dodatkowo, ustawić można okres transmisji danych do platformy Efento Cloud w celu wydłużenia czasu pracy urządzenia na baterii. Rejestrator umożliwia konfigurację progów alarmowych, przekroczenie których spowoduje natychmiastową transmisję danych do Efento Cloud, bez względu na skonfigurowany okres transmisji.

Rejestrator wyposażony jest również w interfejs Bluetooth Low Energy, który umożliwia lokalny odczyt danych przy pomocy smartfona z aplikacją Efento Logger oraz konfigurację urządzenia bez podłączania go do komputera czy instalacji sterowników! Urządzenie może być również konfigurowane zdalnie przez Efento Cloud.

Na życzenie klienta każdy z rejestratorów Efento może być dostarczony ze świadectwem wzorcowania zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Badanie są wykonywane w zewnętrznym laboratorium pomiarowym, przy użyciu termometru laboratoryjnego wzorcowanego z odniesieniem do wzorców Głównego Urzędu Miar.

Platforma Efento Cloud

Film  Efento Cloud – przełom w monitorowaniu temperatury!

 

Efento Cloud to platforma serwerowa gromadząca i przetwarzająca dane z sensorów Efento. Platforma przeznaczona jest do obiektów, w których monitorowane jest od kilkunastu do kilkuset punktów pomiarowych np. hurtownie farmaceutyczne, chłodnie czy magazyny. Dane do platformy mogą być przesyłane z dowolnej lokalizacji, a Ty masz do nich dostęp przez przeglądarkę internetową. Platforma pozwala na wyświetlanie danych, generowanie raportów z dowolnego okresu czasu oraz konfigurację alarmów SMS / e-mail. Dostęp do Efento Cloud nie wiąże się z żadnymi opłatami cyklicznymi (subskrypcja).


HACCP

Monitoring temperatury wymagany jest  przez system zarządzania jakością obejmujący analizę zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP). 
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. z 2003 r. Nr 208, poz. 2020) oraz jej nowelizacjami każdy zakład produkcyjny zobowiązany jest do wdrożenia i stosowania zasad systemu HACCP. System polega na przeprowadzeniu analizy zagrożeń i wskazaniu, które punkty procesu produkcji żywności są krytyczne – mogą w nich wystąpić zagrożenia (biologiczne, chemiczne, fizyczne) mające wpływ na jakość zdrowotną końcowego produktu. Punkty te oznacza się jako krytyczne punkty kontrolne i powinny one być objęte stałym nadzorem. W przypadku produkcji, przetwarzania i transportu mięsa punktami krytycznymi są wszelkie miejsca, w których może nastąpić wzrost temperatury mięsa, który może prowadzić do szybkiego zwiększenia liczby mikroorganizmów, a w konsekwencji do uszkodzenia mięsa. Najczęściej związane jest to ze zbyt wysokimi temperaturami przechowywania lub z zerwaniem zimnego łańcucha dostaw. Wdrażając system HACCP należy zdefiniować zagrożenia oraz biorąc pod uwagę ich istotność i prawdopodobieństwo wystąpienia, wybrać krytyczne punkty kontroli, ustalić warunki krytyczne i ustalić sposoby monitorowania każdego z punktów krytycznych. W ten sposób najłatwiej jest określić zarówno niezbędną liczbę rejestratorów temperatury w zakładzie pracy, ich rozmieszczenie oraz wartości temperatury, których przekroczenie powoduje wyzwolenie alarmu.