Możliwości dofinansowania do 800 000 zł na zakup produktów Efento

Produkty Efento to urządzenia należące do grupy produktowej Internetu Rzeczy.
PARP organizuje konkurs dla przedsiębiorstw między innymi na zakup urządzeń  do wdrożenia Internetu Rzeczy.
Dzięki dofinansowaniu unijnemu firmy stają przed szansą wdrożenia technologii Przemysłu 4.0, a co za tym idzie obniżenia kosztów i wzrostu konkurencyjności.


Zainteresowanych dofinansowaniem prosimy o kontakt z konsultantem Marcin Natanek
e-mail: marcin.natanek@iqon.pl
Tel. kom: +48 668 873 890
Tel. biuro: +48 12 631 07 55

Konsultacje firmy Efento: 601 490 413

Warunki dofinansowania 


Dofinansowanie, dla małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w pilotażowych działaniach związanych z transformacją w kierunku Przemysłu 4.0.

Konkurs Przemysł 4.0 to możliwość zakupów inwestycyjnych do 800 tys, dofinansowanie na 85%. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  od 15 czerwca do 30 czerwca 2021 r.

Maksymalna wartość grantu dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty: 800.000,00 zł

Maksymalny poziom dofinansowania: 85% kosztów, w ramach limitu pomocy de minimis.

Co można dofinansować:

 • usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej

 • usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej

 • zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji

 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

Jakie technologie mogą być dofinansowane:

 • Big Data oraz działania związane z analizą danych;

 • Roboty przemysłowe;

 • Przemysłowy Internet Rzeczy;

 • Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);

 • Cyberbezpieczeństwo;

 • Chmura obliczeniowa;

 • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;

 • Sztuczna inteligencja;

 • Blockchain;

 • Druk addytywny (druk 3D).


  Kto może się ubiegać:
  Małe lub średnie firmy (z wykluczeniem mikro), które:

 • prowadzą działalność produkcyjną

 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł

 • mają opracowaną mapę drogową (plan transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0). Koszt opracowania jest kwalifikowalny do dofinansowania do 12 m-cy przed złożeniem wniosku.