Pracujemy nad sensorami Bluetooth o podwyższonym zasięgu

Sensory Efento współpracujące z Efento Gateway mają zasięg 100 metrów w otwartej przestrzeni. W wielu zastosowaniach naszych klientów zasięg ten jest niewystarczający i pojawia się konieczność stosowania kilku gateway’ów, aby uzyskać pokrycie radiowe całego budynku. Pracujemy nad anteną do sensorów, która zapewni znacznie lepszy zasięg w stosunku do uzyskiwanych obecnie 100 metrów.

Wyniki testów są bardzo obiecujące – udało się nam uzyskać ponad 400 metrów zasięgu w przypadku zastosowania anteny dookolnej i ponad 200 metrów stosując zmodyfikowany projekt anteny paskowej. Sensory o większym zasięgu pojawią się w naszej ofercie w czwartym kwartale 2016 i będą kompatybilne zarówno z Efento Gateway jak i z urządzeniami mobilnymi z zainstalowaną aplikacją (Efento Logger, Efento Inspector / Efento Transport).

Opis przeprowadzonych testów

Przeprowadziliśmy testy trzech rozwiązań anteny zamontowanej w sensorze:

  • używana obecnie w sensorach antena paskowa
  • zmodyfikowany projekt anteny paskowej
  • antena zewnętrzna (dookolna, 4 dBi)

Dane odbierane były przez Efento Gateway, z zamontowaną standardową anteną (dookolna, 4 dBi). Testy przeprowadzone były w otwartej przestrzeni, a urządzenia znajdowały się w linii wzroku (ang. line of sight), czyli nie było pomiędzy nimi żadnych przeszkód utrudniających komunikację. Odległość pomiędzy urządzeniami mierzona była przy pomocy odbiorników GPS (dokładność do 5 metrów). Pomiary były przerywane w momencie gdy Gateway odbierał pomiar z sensora rzadziej niż raz na 5 sekund (w trakcie testów sensor ustawiony był na transmisję co 0,1 s) i odległość między urządzeniami w tym momencie uznawana jest za maksymalny zasięg sensora. Jeżeli Gateway odbiera pomiary z sensora ze wspomnianą wyżej częstotliwością umożliwia to jego poprawną pracę.

Wyniki

Antena dookolna z zyskiem 4 dBi

Sensor z zewnętrzną anteną dookolną o zysku 4 dBi wypadł zdecydowania najlepiej w testach, a odległość między nim a Efento Gateway wynosiła 437 metrów. W zastosowaniach, w których nie potrzebny jest tak duży zasięg można zmniejszyć moc nadajnika, dzięki czemu uzyskuje się dłuższą żywotność sensora na baterii.

odleglosc 437

Zmodyfikowana antena paskowa

Sensor ze zmodyfikowaną anteną paskową komunikował się z Efento Gateway w odległości 217 metrów. To dwa razy większy zasięg niż obecnie uzyskiwane przez sensory 100 metrów. Planujemy dokładne badania nowej wersji anteny paskowej (w tym badania pod kątem zgodności z normami Unii Europejskiej – CE). Zastosowanie takiej anteny nie zmieni wyglądu sensora (antena paskowa jest anteną wewnętrzną), a znacząco poprawi jego zasięg i umożliwi stosowanie go w zupełnie nowych rozwiązaniach. Sensory ze zmodyfikowaną anteną i dłuższym zasięgiem pojawią się w naszej ofercie w czwartym kwartale 2016.

odleglosc 217

Obecnie stosowana antena

Standardowy sensor Efento  z obecną wersją anteny paskowej komunikował się z Efento Gateway oddalonym od niego o 104 metry.

odleglosc 104