Świadectwo wzorcowania

Na życzenie klienta, laboratorium, z którym współpracujemy może wykonać wzorcowanie w dowolnych punktach z zakresu -10 do 70 °C i  0 do 94% RH. Wszystkie urządzenia pomiarowe wykorzystywane w procesie wzorcowania są wzorcowane z odniesieniem do wzorców Głównego Urzędu Miar.

Zgodnie z zaleceniami, wzorcowanie sensorów powinno odbywać się albo w dwóch skrajnych punktach przedziału temperatur, w którym pracować będzie sensor (np. dla sensorów monitorujących temperaturę szczepionek 2°C i 8°C) lub w środku tego przedziału (w przypadku sensorów monitorujących pracę lodówek będzie to 5°C). Jeżeli przedział temperatury pracy sensora jest stosunkowo mały, to wzorcowanie urządzenia w punkcie będącym środkiem przedziału jest wystarczające. Dlatego też sensory monitorujące pracę lodówek medycznych, w których przechowywane są szczepionki są standardowo wzorcowane w punkcie 5 °C.

W podobny sposób powinno przebiegać wzorcowanie sensorów wilgotności. Dla sensorów pracujących w warunkach pokojowych przyjmuje się wilgotność z zakresu 30-60% RH. Wzorcowanie powinno być wykonywane w dwóch skrajnych punktach tego przedziału (30% i 60%) lub w okolicy 40-45% RH.

Proces wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania spełniającego wymagania ISO/IEC 17025. Przykładowe świadectwo wzorcowania do pobrania tutaj. Świadectwo wzorcowania nie ma terminu ważności, jest jedynie potwierdzeniem błędu pomiarowego wzorcowanego urządzenia w momencie wykonania badania. Elementy pomiarowe zastosowany w sensorach Efento to elektroniczny czujnik temperatury cechujący się niskim dryftem (<0.1°C na rok) oraz elektroniczny czujnik wilgotności (dryft <0.25% RH na rok). Jeżeli procedura opisująca zastosowanie i dobór sensorów temperatury i wilgotności nie przewiduje inaczej, to sugerujemy sprawdzenie dokładności pracy sensorów przynajmniej raz na dwa lata.