Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka - wdrożenie sytemu monitorowania temperatury Efento Cloud

System Efento jest dobrym systemem, który zapewnia ciągły monitoring temperatury i wilgotności w lodówkach i pomieszczeniach. System wykorzystano do ciągłego monitoringu temperatury w lodówkach,
w których przechowywane są leki. Lodówki rozmieszczone są 
w kilku pomieszczeniach. Przejrzysty i funkcjonalny interfejs. Możliwość powiadamiania o alarmach SMS na telefon komórkowy. Dobra obsługa
i dział techniczny, odpowiadający na wszelkie pytania. Pomoc w zamontowaniu systemu.
Serdecznie polecam.

Informatyk, SPSK nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

Klient

Górnośląskie Centrum, Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach to jeden z  największych szpitali dziecięcych w Polsce. GCZD obejmuje opieką populację wieku rozwojowego w 24 poradniach specjalistycznych i 16 oddziałach szpitalnych. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka rocznie hospitalizuje ok. 17 tys. pacjentów.

Źródło: gcm.pl

Problem

Przepisy wymagają, żeby leki przechowywane w lodówkach podlegały monitorowaniu temperatury tak, aby w razie wystąpienia zagrożenia (np. nagłego wzrostu lub spadku temperatury) możliwe było powiadomienie osoby odpowiedzialnej.
Dodatkowo, celem potwierdzenia warunków przechowywania wymagane jest generowanie automatycznych raportów.

Leki i szczepionki należy przechowywać w lodówkach, które podlegają monitorowaniu temperatury z alarmowaniem ostrzegającym o odstępstwach od ustalonych warunków przechowywania!

Rozwiązanie

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka do monitorowania temperatury w lodówkach, w których przechowywane są leki używa  systemu Efento Cloud. Bezprzewodowe rejestratory Efento, mierzą temperaturę, a następnie przesyłają dane do gateway, skąd są one transmitowane do platformy “w chmurze” – Efento Cloud.  System nie wymaga u użytkownika własnych serwerów lub dedykowanych komputerów. W przypadku przekroczenia ustalonych progów system pozwala na wysyłkę powiadomień do dowolnej liczby użytkowników, zarówno w formie wiadomości e-mail jak i SMS.

Rozwiązanie Efento Cloud umożliwia gromadzenie i wizualizację danych z rejestratorów (np. w formie wykresu lub tabel) oraz generowanie automatycznych raportów. Efento Cloud to 13 równolegle pracujących serwerów rozmieszczonych w różnych miejscach. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w razie awarii lub kłopotów z transmisją danych do któregoś z serwerów, ich funkcje przejmują pozostałe. Takie rozwiązanie zapewnia ciągłą pracę platformy i pełne bezpieczeństwo danych pomiarowych.

Efekt

Leki w szpitalu przechowywane są bezpiecznie, w kontrolowanych warunkach. Dzięki architekturze Efento Cloud dane pomiarowe są bezpieczne – zapisywane w pamięci rejestratorów temperatury, w pamięci gatewaya i w platformie serwerowej. Dodatkowo, w razie przekroczenia ustalonych progów wysyłane są powiadomienia SMS/e-mail. System Efento Cloud jest bezprzewodowy, dzięki czemu instalacja rejestratorów temperatury sprowadza się do ich rozmieszczenia w odpowiednich punktach, bez konieczności prowadzenia kabli.
Bezpieczeństwo szczepionek jest monitorowane
Oszczędność czasu związana z automatycznym gromadzeniem danych i generowaniem raportów
Wdrożone rozwiązanie jest zgodne z regulacjami prawnymi

Przetestuj Efento Cloud bez żadnych zobowiązań!

Jeżeli nie jesteś jeszcze pewny, że Efento Cloud to rozwiązanie dla Ciebie, wypożyczymy Ci Efento Gateway i dwa sensory, abyś mógł przekonać się jak wygodna jest nasza platforma.