Monitoring ``czystych pomieszczeń`` i szczepionek w Szpitalu Dziecięcym

Monitoring ciśnienia

“Celem wdrożenia systemu było zdalne, bezobsługowe monitorowanie warunków środowiskowych w urządzeniach i w pomieszczeniach clean room. Przed zainstalowaniem systemu Efento napotkaliśmy problem codziennego monitorowania urządzeń zainstalowanych wewnątrz pomieszczeń czystych. Monitorowanie to wiązało się z codziennym wejściem do clean room w celu rewizji stanu tych urządzeń co znacznie podwyższało koszty użytkowania tych pomieszczeń. System Efento obsługuje zarówno parametry środowiskowe wewnątrz pomieszczeń tj. wilgotność, temperatura i różnica ciśnień pomiędzy pomieszczeniami, jak również monitoruje temperaturę w chłodziarkach i kriostatach niskotemperaturowych do przechowywania zamrożonego materiału przeszczepowego.
Zastosowanie systemu Efento w kriostatach z ciekłym azotem, pozwoliło na wyeliminowanie codziennego otwierania zbiorników w celu kontroli temperatury. Był to dla nas jeden z kluczowych problemów, ponieważ przy codziennej inwentaryzacji tych urządzeń i znacznej różnicy temperatur wewnątrz urządzenia i temperatury zewnętrznej, dochodziło do uszkodzeń uszczelek zabezpieczających w tych urządzeniach. Bezpieczeństwo przechowywanego materiału polepszyło się ze względu na system powiadomień email oraz sms także poza godzinami pracy.
Intuicyjny, czytelny i klarowny system komputerowy Efento Cloud obsługujący rejestratory jest łatwy w obsłudze,  dostosowany do wymogów i standardów krajowych. Platforma ta pozwala na generowania raportów z ewentualnymi alarmami oraz potwierdzeniem przyjęcia tych alarmów.
Współpraca z firmą Efento przebiegała w rzeczowej, miłej atmosferze w pełni zaangażowanej pomocy zarówno w projektowaniu, jak i w wdrożeniu całego systemu monitorowania. Tak więc z całą przyjemności i przekonaniem rekomenduje współpracę w firmą Efento.

Klient

Szpital Dziecięcy to jeden z największych szpitali pediatrycznych w Polsce. Jest ważnym ośrodkiem medycznym, edukacyjnym i badawczym. W 24 oddziałach leczone są dzieci w wieku od noworodka do 18 roku życia.

Problem

W szpitalu znajdują się specjalne pomieszczenia m.in. pracownia typowania, bank komórek macierzystych, w których należy zapewnić warunki „clean room”. Ponadto materiał przeszczepowy wymaga przechowywania w parach ciekłego azotu, gdzie wymagana jest stała kontrola temperatury.

Kontrola temperatury istotna jest także w punkcie szczepień, gdzie przechowywane są duże ilości szczepionek.

Stały monitoring opisanych parametrów wymagany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Szpital poszukiwał więc elastycznego, nowoczesnego, bezprzewodowego systemu, który umożliwiłby kontrolę różnych parametrów m.in. temperatury, wilgotności, różnicy ciśnień.
Istotną kwestią było także zebranie ze wszystkich oddziałów na jednej platformie, a także możliwość rozbudowy systemu o kolejne punkty pomiarowe.

Zgodnie z przepisami wymagany jest stały monitoring temperatury zarówno w chłodziarkach jak i w pomieszczeniach, w których znajdują się produkty lecznicze oraz wyroby medyczne.

Monitorowanie temperatury i cisnienia róznicowego na salach operacyjnych w systemie Efento cloud

Rozwiązanie

Szpital zdecydował wyposażyć oddziały w bezprzewodowe rejestratory Efento pracujące w systemie Efento Cloud.

Clean rooms – czyste pomieszczenia

Pomiędzy pomieszczeniami, w których wymagana jest absolutna sterylności powietrza i pomieszczeń  zamontowano czujniki różnicy ciśnień, umożliwiające kontrolę nad zachowaniem odpowiedniej różnicy ciśnień pomiędzy pomieszczeniami połączonych za pomocą ciśnieniowych śluz komorowych.

 

Zbiorniki z ciekłym azotem

W kriostatach, specjalnych urządzeniach do przechowywania komórek macierzystych zamontowano czujniki niskich temperatur- Efento PRO. Kriostaty schładzane są parami ciekłego azotu (-196°C).


Lodówki medyczne

W lodówkach znajdujących się w punkcie szczepień Szpitala rozmieszczono czujniki temperatury.


Pomieszczenia z lekami
W pomieszczeniach, gdzie przechowywane są leki zainstalowano czujniki temperatury i wilgotności.

Zgodnie z obowiązującymi normami przed zakupem wszystkie rejestratory zostały wzorcowane w akredytowanym laboratorium w celu potwierdzenia poprawności ich pracy i dokładności wykonywanych pomiarów.

Pomiar temperatury, wilgotności i ciśnienia różnicowego - clean room

Efekt

Szpital rozwiązał problem monitorowania temperatury, wilgotności oraz różnicy ciśnień, uzyskując pewność działania i bezpieczeństwo danych.

  • Uprawnione osoby mają dostęp do bieżących pomiarów z dowolnego miejsca.
  • System informuje odpowiedzialne osoby za pomocą sms o przekroczeniach ustalonych reguł, dzięki czemu pozwala na reakcję personelu w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości.
  • Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów abonamentowych, unowocześnione wersje oprogramowania otrzymuje za darmo.

Do rozbudowy systemu wymagany jest wyłącznie zakup czujników,  jeden gateway może pracować ponad 120 czujnikami.
W Szpitalu zainstalowano ponad 30 rejestratorów Efento.

OPIS TECHNOLOGII

Platforma Efento Cloud to 13 równolegle pracujących serwerów rozmieszczonych w różnych miejscach. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w razie awarii lub kłopotów z transmisją danych do któregoś z serwerów, ich funkcje przejmują pozostałe. Takie rozwiązanie zapewnia ciągłą pracę platformy i pełne bezpieczeństwo danych pomiarowych.

W przypadku przekroczenia ustalonych progów system pozwala na wysyłkę powiadomień do dowolnej liczby użytkowników, zarówno w formie wiadomości e-mail jak i SMS.

Bezpieczeństwo produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych jest monitorowane.
Oszczędność czasu związana z automatycznym gromadzeniem danych i generowaniem raportów
Wdrożone rozwiązanie jest zgodne z regulacjami prawnymi

Przetestuj Efento Cloud bez żadnych zobowiązań!

Jeżeli nie jesteś jeszcze pewny, że Efento Cloud to rozwiązanie dla Ciebie, wypożyczymy Ci Efento Gateway i dwa sensory, abyś mógł przekonać się jak wygodna jest nasza platforma.